To forskningsprojekter søsat for at hjælpe patienter med lavt stofskifte

28-01-2019

PRESSEMEDDELELSE - Behandling med stoffet Thyroid bliver nu undersøgt som led i regeringen og Dansk Folkepartis ønske om at styrke behandlingstilbud til stofskiftepatienter.

Mange stofskiftepatienter føler ikke, at de får den rette hjælp i sundhedsvæsenet. Derfor vælger flere at afprøve en behandling med stoffet Thyroid, som ikke er godkendt til behandling i Danmark.

Derfor tog sundhedsminister Ellen Trane Nørby og sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti i efteråret 2018 initiativ til at afsætte 17 millioner kroner til bedre tilbud om udredning, behandling og kontrol for stofskiftepatienter – også hvis man selv er startet på en behandling med Thyroid. Heraf er der afsat 5 mio. kr. til forskning i medicinsk behandling af patienter med lavt stofskifte.

To forskningsprojekter har foreløbig fået tildelt midler fra regeringen og Dansk Folkepartis særlige bevilling, og det glæder sundhedsministeren:

”De to forskningsprojekter vil give ny værdifuld viden om medicinsk behandling af lavt stofskifte med bl.a. Thyroid. Den viden vil forhåbentlig på sigt kunne løfte behandlingen af netop den gruppe af patienter med lavt stofskifte, som ikke har gavn af gængs behandling, og som længe har følt sig overset. Det er vigtigt, at vi får mere viden om effekten af eksisterende, godkendte lægemidler mod lavt stofskifte sammenlignet med lægemidler med Thyroid, som blandt andet er godkendt og markedsført som lægemiddel i Canada”, siger Ellen Trane Nørby.

”Mange patienter med lavt stofskifte føler sig sat ekstra under pres, når de opdager, at den behandling, de modtager, ikke virker på dem. Derfor skal vi have øget vores viden om behandlingsmetoder og præparater, så vi kan fjerne usikkerheden fra en gruppe patienter, som stadig må leve i uvished om den rette behandlingsmetode. Der er tale om en sygdom, som er meget individuel, og som derfor må angribes fra flere sider – men vi bør have en viden, som er uden fordomme, og som også omfatter præparater, der er godkendte i udlandet, men ikke nødvendigvis i Danmark”, siger Liselott Blixt.

Følgende to projekter får del i puljemidlerne:

  • overlæge, prof. dr. med. Steen Bonnema, OUH, som tildeles 4.075.000 kr. som har til formål at sammenligne den gængse behandling af lavt stofskifte med kombinationsbehandling (T4 og T3) og Thyroid. Projektet inddrager stofskiftepatienter med registreret lavere livskvalitet end baggrundbefolkningen trods behandling. Det har fokus på patientens egen oplevelse af effekten af de tre behandlingstyper. Samtidig måles flere forskellige hormoner med betydning for stofskiftet. Målingerne afsløres dog først for forskerne sidst i projektet for ikke at påvirke resultatet.
  • overlæge, lektor Birte Nygaard, Herlev Gentofte Hospital, som tildeles 925.000 kr. til et projekt, der har til formål at sammenligne kombinationsbehandling og Thyroid. Desuden inddrages canadiske erfaringer med behandling med Thyroid.

Pressekontakt: kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, mobil 30 61 21 79 el. LOD@sum.dk