Vellykkede partnerskaber på forebyggelsesområdet

11-01-2019

Evaluering af pulje på over 100 millioner kroner til partnerskaber inden for forebyggelse og sundhedsfremme viser, at der er stort potentiale i at styrke sundheden i fællesskab.

I tre år har Statens Institut for Folkesundhed sammen med forskere fra Copenhagen Business School fulgt og evalueret 37 lokale og landsdækkende sundhedspartnerskaber mellem kommuner, regioner, private virksomheder og foreninger, som skulle forbedre sundheden for forskellige grupper af borgere og mindske den sociale ulighed i sundhed.

Partnerskaberne, som er blevet finansieret af en pulje på 105 mio. kr. i perioden 2014-17, har blandt andet omfattet idrætshold for overvægtige børn, sundhedsindsatser på erhvervsskoler, trivsel i udsatte boligområder, sundhedsindsatser på arbejdspladser, pårørendeindsats i familier med diabetes og sundhedsfremme på væresteder for socialt udsatte.

Puljen er den hidtil største pulje til partnerskaber på forebyggelsesområdet, og evalueringen, som nu foreligger i form af to rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed og Copenhagen Business School konkluderer, at ”alle projekter er lykkedes med at etablere konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf størstedelen er indsatser, som ellers ikke ville være realiseret”. Evalueringen viser også, at puljen har givet mulighed for, at partnerskaberne kunne afprøve nye og kreative løsninger og metoder til at sikre en sundere befolkning.

Evalueringen opstiller seks anbefalinger om partnerskabsarbejde på forebyggelsesområdet. Anbefalingerne handler bl.a. om de særlige forhold, der har betydning for udviklingen, implementeringen og forankringen af partnerskabsprojekter.

”Evalueringen viser, at partnerskaber rummer et stort potentiale i forhold til at bidrage med nye løsninger på kendte problemstillinger på forebyggelsesområdet. Det er også værd at bemærke, at partnerskaber mellem forskellige aktører, som ikke normalt arbejder sammen, åbner for nye og kreative løsninger. Jeg håber derfor, at anbefalingerne i evalueringen kan inspirere til flere partnerskaber på sundhedsområdet, som kan være med til at løfte danskernes sundhed. Den generelle folkesundhed er et fælles anliggende, og derfor bør vi også løfte opgaven i flok”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Evalueringerne vil blive præsenteret og diskuteret på en konference i foråret, hvor erfaringerne fra partnerskaberne fra puljen udbredes til relevante aktører med henblik på at inspirere til nye partnerskaber.

Partnerskabspuljen blev iværksat under S-SF-R-regeringen, og er siden videreført af Venstre-regeringen og VLAK-regeringen.

Læs evalueringsrapporterne:
Partnerskaber på folkesundhedsområdet, Evaluering 2014-2017, SDU (pdf)
Sundhed gennem samarbejde, En kvalitativ undersøgelse af 10 partnerskaber i den lokale og regionale forebyggelse, CBS (pdf)

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressekoordinator Lotte Dahlmann, mobil: 30 61 21 79