Forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi

04-07-2019

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020.

Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Anne Dahl Bertelsen, andb@oim.dk, tlf. 72 28 24 18

Kontorchef Birgitte Olesen, bol@oim.dk, tlf. 40 93 26 18