Regeringen fordeler 209,5 mio. kroner til læge- og sundhedshuse i hele landet

03-05-2019

I dag fordeler regeringen i alt 209,5 mio. kroner til nye læge- og sundhedshuse. Flere læge – og sundhedshusene er en central del af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform, og de skal give patienterne kortere vej til en bedre behandling.

Fremover kommer endnu flere læger, jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer og fysioterapeuter til rykke ind under samme tag i nye læge- og sundhedshuse.

Regeringen fordeler i alt 209,5 mio. kroner til kommuner og regioner til nye læge- og sundhedshuse. Der bliver også givet penge til at udvide og modernisere nogle af de sundhedshuse, der allerede er i flere danske kommuner.

I alt bliver der i dag givet penge til 38 projekter over hele landet. 

Læs mere om fordelingen her.

”For patienterne betyder det, at de får kortere vej til deres behandling, og at man kan få flere behandlinger samme sted. Man skal måske både til læge, til fysioterapeut og have taget en blodprøve. Det er tid og besvær, der kan undgås, når man kan få behandlingerne samme sted. Ved at prioritere flere læge- og sundhedshuse i hele landet, sætter vi i regeringen en streg under vigtigheden af, at det skal være nemmere at være patient i Danmark, og at vi skal have løst lægedækningsproblemerne,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

De nye moderne læge- og sundhedshuse skal samtidig være med til at fastholde flere læger i yderområderne og andre steder i lander, der har problemer med lægedækningen.

”Vi ved, at en del læger gerne vil arbejde de steder, hvor vi i dag har problemer med lægedækningen. Men de er bange for at ende med at sidde alene uden kollegaer at sparre med i hverdagen. Det faglige fællesskab kan de få i et læge- og sundhedshus,” siger Ellen Trane Nørby.

I regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform er det afsat i alt fire mia. kroner til at der over de kommende år skal oprettes og laves moderniseringer af læge- og sundhedshuse i hele landet. Der skal også oprettes læge- og sundhedshuse, der sikrer en behandling tættere på til patienter i psykiatrien.

”Sidste år prioriterede vi også i 207 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse over hele landet, nu styrker vi igen. Vores sundhedsreform handler om at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det gør vi blandt andet ved med Nærhedsfonden at prioritere i alt 8,5 mia. kroner til at styrke vores nære sundhedsvæsen,” siger Ellen Trane Nørby. 

FAKTA

Regeringen og Dansk Folkeparti har med sundhedsreformen lavet en aftale om, at det nære sundhedsvæsen skal udbygges de kommende år. Kapaciteten skal øges og kvaliteten skal løftes hos de praktiserende læger og kommunerne, så patienterne kan få sammenhængende behandling tæt på boligen og undgår unødvendige sygehusbesøg. Der er med aftalen prioriteret i alt fire mia. kr. til læge- og sundhedshuse i det kommende år.

Sundheds- og Ældreministeriet modtaget ansøgninger for godt 930 mio. kr. Af de 70 ansøgninger tildeles der midler til 38, hvoraf 23 er til udbygning eller renovering af eksisterende læge- og/eller sundhedshuse og 15 er til etablering af nye læge- og/eller sundhedshuse. I 2018 blev der uddelt godt 200 mio. til etablering af læge – og sundhedshuse i hele Danmark.

Se kortet over, hvordan midlerne fordeler sig. 

Læs mere i publikationen Patienten Først her. 

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef