Stadig flest kræftsyge vurderes af panelet for rådgivning om eksperimentel behandling

06-05-2019

Hovedsagelig kræftpatienter bliver vurderet til mulig eksperimentel behandling, viser årsopgørelse 2018. Med sundhedsreformen styrker regeringen indsatsen for at, alle med livstruende sygdomme kan få eksperimentel behandling.

For patienter med livstruende sygdomme, som har gennemgået flere forskellige behandlinger for deres livstruende sygdom, kan eksperimentel behandling være den sidste mulighed.

I 2018 har Sundhedsstyrelsens rådgivende panel, som vejleder sygehuslæger om mulighederne for eksperimentel behandling, vurderet muligheder for eksperimentel behandling i 355 patientsager, hvoraf 332 var nye sager. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsopgørelse over panelets arbejde.

Antallet af sager er på niveau med tidligere år, og i lighed med tidligere år drejede alle patientsager bortset fra to sig om livstruende kræftsygdom.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:

”Årsrapporten for 2018 bekræfter mig, i at det tiltag, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om i aftalen til en sundhedsreform er helt rigtigt. Vi styrker Sundhedsstyrelsens rådgivende panel om eksperimentel behandling, så patienterne får bedre mulighed for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom som fx ALS og sklerose. Vi styrker desuden informationsindsatsen, sådan at det er tydeligere for patienter og behandlere, at det rådgivende panel kan vurdere alle former for livstruende sygdom og ikke kun kræft." 

Blandt andet ALS og sklerose vil blive omfattet af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om at oprette to nye centre for eksperimentel behandling inden for livstruende neurologiske sygdomme og livstruende hjertesvigt:

”Med centrene skaber vi bedre mulighed for at patienter med disse sygdomme kan modtage eksperimentel behandling i det offentlige sundhedsvæsen, som det også er sket på kræftområdet, som led i Kræftplan IV. De to centre skal forankres på eksisterende afdelinger, som i forvejen har specialiserede funktioner på de pågældende områder”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Om panelet

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vejleder den behandlende afdeling om mulighederne for eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet. I den forbindelse kan panelet også rådgive om supplerende undersøgelser eller behandling på offentlige sygehuse i Danmark eller udlandet

Ordningen blev etableret for 16 år siden, i 2003.

De sygdomme patienterne hyppigst blev henvist med i 2018 var tyk- og endetarmskræft og kræft i øvre mavetarmkanal.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra Sundhedsstyrelsen modtager en anmodning om vurdering, til der afsendes svar til den behandlende afdeling, var 11 dage.

Læs mere her i årsrapporten på Sundhedssyrelsens hjemmeside

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef