Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens

14-03-2019

Med en national strategi for kunstig intelligens lægger regeringen spo-rene for, hvordan vi får mest muligt ud af de store potentialer, der er i kunstig intelligens. Strategien lanceres i dag på Digitalt Topmøde 2019, som regeringen afholder under temaet ’Sammen om en ansvar-lig digital fremtid for Danmark’.

Kunstig intelligens anvendes allerede i dag mange steder i vores hverdag. For eksempel i apps, i søgemaskiner, til billedgenkendelse, til diagnosticering og ansigtsgenkendelse samt til automatisering i industrien.  

Der er i de kommende år store potentialer for at skabe yderligere vækst og bedre offentlig service ved en større udnyttelse af kunstig intelligens. Men udviklingen indebærer også udfordringer, herunder hvordan der sikres et ansvarligt og etisk grundlag for kunstig intelligens, bedre adgang til data for virksomheder, øget viden og kompetencer samt øgede investeringer i kunstig intelligens.

Med strategien sætter regeringen fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse.

Med strategien igangsættes en række nye initiativer. Blandt andet lancerer regeringen seks etiske principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Der skal sikres flere åbne offentlige data, som ikke er personhenførbare, til kunstig intelligens. Og der etableres en fælles dansk sprogressource, der skal understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale for dansk erhvervslivs forretningsmuligheder og for samfundet som helhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag kan fremlægge en national strategi for kunstig intelligens, som kan komme især virksomheder, men også borgere og den offentlige sektor til gavn, samtidig med at vi har et stærkt dataetisk fokus.

Innovationsminister Sophie Løhde:

”Vi skal være langt bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens. Teknologien kan f.eks. hjælpe sagsbehandlere på jobcenteret med at klare rutineopgaver eller læger med at sikre mere præcise diagnoser til patienterne. Hvis vi vil følge med udviklingen, så skal vi op i omdrejninger, og derfor lancerer regeringen i dag en ny strategi for kunstig intelligens, som netop sætter skub på arbejdet. Strategien skal samtidig sikre, at vi gør det på en etisk ansvarlig måde, så borgerne fortsat kan være trygge ved den teknologiske udvikling.”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

”Sundhedsområdet er oplagt at kaste sig over, når vi taler om kunstig intelligens. For det åbner bl.a. op for, at vi med billedgenkendelse hurtigere og mere præcist kan aflæse scanningsbilleder, at teknologien kan hjælpe praktiserende læger med at opdage sjældne sygdomme eller stille tidligere diagnoser, og at vi bedre kan planlægge dagene på sygehusene, så patienterne slipper for lang ventetid og hurtigere kan få den rette behandling. Vi skal arbejde for, at AI-løsninger kan bidrage med støtte i hverdagen, både for læger og sygeplejersker, dér hvor det giver mening.”

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:

Nye teknologier giver os masser af muligheder for at gøre ting bedre, og de muligheder skal vi udnytte. Men nye teknologier som kunstig intelligens rummer også nogle fareelementer. Derfor skal vi holde fast i, at de her teknologier bliver bygget ud fra nogle danske værdier om tillid og gennemsigtighed, og danske forskere skal være med helt i front. Så vi har tillid til hinanden og til systemerne. Derfor er det så vigtigt, at vi nu får en national retning for, hvordan vi på kort sigt griber mulighederne og på den lange bane kan håndtere både udfordringer og muligheder skabt af kunstig intelligens.

National strategi for kunstig intelligens

Faktaark om national strategi for kunstig intelligens

Pressekontakt

Presserådgiver Jesper Ingemann, e-mail: jesing@em.dk , tlf. 91 39 94 14