Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

26-03-2019

Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prioriteres 9 mia. kr. som ekstra løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en sundhedsreform, der skal sikre, at danskerne i fremtiden trygt kan forvente et stærkt, nært og ensartet sundhedsvæsen.

Sundhedsreformen betyder en række konkrete forbedringer for patienterne. Der bliver placeret 20 nye akutte beredskaber - ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler - i de områder af landet, hvor der er særligt behov for at forbedre responstiderne. Samtidig investerer staten gennem Nærhedsfonden 4 mia. kr. i nye, moderne sundhedshuse og psykiatrihuse, der over hele landet skal samle relevante undersøgelser og behandlinger ét sted.

Med aftalen skabes et nationalt sundhedsvæsen, der gør op med regionale forskelligheder, og hvor regeringen og Folketinget sætter den overordnede retning, mens den konkrete sammenhæng og udvikling sikres lokalt. Regionsrådene nedlægges, og fem sundhedsforvaltninger overtager driften af sygehusene. Et nyt Sundhedsvæsen Danmark, placeret i Aarhus, skal sikre, at patienterne oplever flere fælles løsninger og god behandling i hele landet.

Der etableres 21 sundhedsfællesskaber og afsættes 4,5 mia. kr. i Nærhedsfonden, som skal være løftestangen for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

"I Danmark skal vi have det bedste sundhedsvæsen. Der skal være råd til de meget specialiserede behandlinger, så vi kan tilbyde det ypperligste her i landet. Samtidig skal der også være en tryg og god pleje i hjemmet eller tæt på hjemmet. Det er kernen i den aftale, som vi nu har forhandlet på plads. I fremtidens sundhedsvæsen bliver flere beslutninger derfor taget i fællesskab af kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger".

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger:

"Med sundhedsreformen skaber vi grundlaget for et sundhedsvæsen, der vil sikre mere nærhed og større tryghed for danskerne. Vi tager fat om nogle af de helt store udfordringer, der hidtil har været i sundhedsvæsenet. For eksempel i forhold til at få flere behandlingstilbud tæt på borgerne, bedre responstider, når uheldet er ude og en løsning på de store forskelle, der hidtil har været på sundhedsområdet regionerne imellem. Vi uddanner også flere læger og sygeplejersker, så vi i fremtiden har et godt og stærkt sundhedsvæsen, der kan supplere vores i forvejen dygtige personale. Og pengene er der! Den stramme udlændingepolitik, vi fører, hvor færre udlændinge er kommet til Danmark, har gjort, at vi kan frigive flere penge til sundhedsvæsenet. Det er den helt rigtige prioritering til gavn for Danmarks fremtid".

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

"Sundhedsreformen er et markant løft af den nære sundhed og trygheden i hele landet. Aftalen giver et mere lige sundhedsvæsen, hvor høj kvalitet, moderne sundhedshuse, flere akutbiler og flere medarbejdere skal sikre god og hurtig hjælp, uanset hvor du bor. Patienter over hele landet vil opleve markante forbedringer - uanset om det er den travle småbørnsmor, den gangbesværede diabetespatient eller den unge med psykiske udfordringer. De vil opleve, at hjælpen kommer tættere på. Hvis det værste sker, at man kommer ud for en ulykke eller rammes af akut sygdom er minutter afgørende. Derfor styrkes akutberedskabet med 20 ekstra akutberedskaber. Der bliver kortere mellem de blå blink, og det skaber tryghed.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

"Formålet med sundhedsreformen er at øge trygheden hos borgerne. Der er behov for flere familielæger, og derfor er jeg glad for, at vi med aftalen løfter antallet af uddannelsesstillinger med yderligere 100. Samtidig giver det mulighed for op til 320 ekstra introduktionsstillinger. Det vil sige flere hænder, som allerede på den korte bane kan komme ud i almen praksis og bidrage til tryghed og bedre lægedækning".

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

"Med denne vigtige aftale får alle danskere mulighed for hurtigt og let at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. De kan ringe på 113, uanset om de er hjemme, på arbejde eller i sommerhuset. Sundhedsstyrelsen vil få til opgave at komme med anbefalinger til en mere ensartet organisering af akutområdet i hele landet på et højt fagligt niveau. Og der bliver ikke taget udgangspunkt i den nuværende 1813-ordning i Region Hovedstaden, som dermed ikke bliver videreført. Jeg glæder mig også over, at vi med sundhedsreformen skærer det overflødige lag af regionsrådspolitikere væk og sparer 1,5 mia. kr. på administration".

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

"Vi ønsker at styrke det nære sundhedsvæsen og skabe bedre sammenhæng mellem sygehusene, kommunernes sundhedstilbud og almen praksis. Med sundhedsreformen sætter vi derfor bl.a. 8,5 milliarder kr. af til en ny Nærhedsfond. Pengene skal bl.a. gå til nye, moderne sundhedshuse, hvor borgerne fx kan møde læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre under samme tag. Og samtidig vil vi uddanne 2.000 sygeplejersker og markant flere praktiserende læger for at sikre, at alle – uanset hvor de bor – kan blive undersøgt og behandlet tættere på deres hjem og ikke skal ud på en længere tur til sygehuset. Det vil både gøre det lettere for borgerne og give dem en større tryghed".
Den nye organisering træder endeligt i kraft den 1. januar 2021. De nye sundhedsfællesskaber og bestyrelserne for Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne skal påbegynde forberedelsen af deres arbejdsopgaver fra 1. april 2020.

En række af de konkrete forbedringer for patienterne iværksættes også fra 2020, herunder etableringen af Nærhedsfonden, investeringer i nye sundhedshuse og styrkede patientrettigheder.

Læs aftaleteksten her.  (PDF)

Læs faktaark her. (PDF)