OECD-konference om fremtidens sundhedsvæsen

07-11-2019

Danmark er vært for den internationale sundhedskonference ”Health in the 21st Century” den 21. november i Langelinie Pavillonen.

Konferencen sætter fokus på, hvordan lande kan udnytte sundhedsdata og nye teknologier til at skabe viden, der kan bringes i spil i politikudviklingen og drive forandringsprocesser i sundhedsvæsenet.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og vicegeneralsekretær i OECD Ulrik Vestergaard Knudsen er værter for konferencen, og H.K.H. Kronprinsessen holder tale.

Magnus Heunicke siger:

Jeg er meget stolt over, at Danmark står i spidsen for en international sundhedskonference af denne kaliber. Det er med til at fastholde og styrke Danmarks position som et foregangsland inden for ansvarlig og sikker brug af sundhedsdata og digitale løsninger. Vi har at gøre med et kerneområde i forhold til fremtidens sundhedsvæsen, der har stor betydning for behandlingen af patienterne og arbejdsvilkårene for de sundhedsansatte. Vi har meget at byde på fra dansk side, og det håber jeg, at konferencen kan være med til at skabe opmærksomhed omkring internationalt set.

Blandt deltagerne er sundhedsministre fra OECD-medlemslandene, andre beslutningstagere, patient- og brancheorganisationer samt forskningsinstitutioner. Fælles for deltagerne er, at de spiller en fremtrædende rolle i udformningen af digitale sundhedssystemer.

Det er første gang, at OECD holder en stor international konference med særligt fokus på teknologi og sundhedsdata i relation til fremtidens sundhedsvæsen. Det er derfor en mulighed for at styrke Danmarks internationale position i forhold til at påvirke udviklingen i internationale fora og internationale netværk. Der er tale om en heldagskonference, som skal skabe en platform for at dele erfaringer og diskutere god praksis for at udnytte data og digital teknologi til at opnå de bedste resultater for patienter, sundhedsvæsen og samfund.

Foruden åbnings- og afslutningssession består dagen af sessioner med oplæg og interaktiv paneldebat på baggrund af en række temaer inden for sundhedsdata, digital teknologi og patientorienterede sundhedsløsninger. 

Se det fulde program her.

Pressen har mulighed for at dække arrangementet ved ankomsten til Langelinje Pavillonen og i forbindelse med selve konferencen.

Sidste frist for tilmelding er 
onsdag den 20. november kl 12.00.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet