10 kommuner kan sætte skatten op i 2020

07-10-2019

Social- og indenrigsministeren har fordelt en ramme til skatteforhøjelser for 200 mio. kr. 10 kommuner kan hæve skatten uden individuel sanktion.

10 kommuner har søgt om lov til at hæve skatten for samlet cirka 501 millioner kroner. Alle 10 har i dag fået tilladelse til at sætte skatten op. Ansøgningerne kan ikke imødekommes fuldt ud, fordi de overskrider den afsatte ramme på 200 millioner kroner. Det er det beløb, som landets kommuner må hæve skatten for, hvis andre sætter den tilsvarende ned. Det ligger i regeringens økonomiaftale med KL.

Det er nu op til de 10 kommuner, om de udnytter den andel af rammen, de har fået. Og landets kommuner skal koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2020.

I aftalen med KL er derfor også afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til dette.

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2020 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 5. november 2019.

Fordeling af rammen for skatteforhøjelser for 2020  mio. kr. 
I alt 200
Dragør 5,8
Greve 10,1
Roskilde 29,9
Stevns 9,9
Odense 36,9
Esbjerg 26,1
Kolding 27,6
Holstebro 12,4
Randers 18,2
Hjørring 22,9

Kommunerne kan regulere følgende skatter: Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat, grundskyldspromillen og promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme. Derfor står kommunernes tildelte andel af rammen som i tabellen som et beløb.

Fakta: Skatteudskrivningen for 2020

Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis kommunerne i 2020 under ét sætter skatten op, følger det af lovgivningen, at bloktilskuddet vil blive reguleret svarende til overskridelsen.

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020 åbnede for, at nogle kommuner kan hæve skatten med samlet op til 200 millioner kroner uden risiko for individuelle sanktioner.

For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er det også aftalt, at de kommuner, der sænker skatten for 2020, kan få et tilskud. Det vil dække en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år. Tilskuddene bliver opgjort efter budgetlægningen.

Regeringen har i den sammenhæng ikke videreført en betingelse om, at skatten ikke må hæves for at få tilskud fra to overgangsordninger vedrørende udligningen.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, tlf. 25 23 92 66