Kommuner får mulighed for at sikre bedre fysiske rammer om velfærden

07-10-2019

Regeringen har givet kommunerne adgang til at låne, så der kan investeres i bedre bygninger i en tid med flere børn og ældre.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet 52 kommuner mulighed for at låne op til 1,35 milliarder kroner i 2020. En del af midlerne kommer til at sikre, at skoler, vuggestuer, børnehaver og plejehjem er steder, hvor det er rart at være, og hvor velfærden kan få den nødvendige kvalitet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Der skal være god velfærd i hele landet. Med til det hører, at de fysiske rammer i vores skoler, vuggestuer, børnehaver og plejehjem er i orden. Når der kommer flere børn og ældre, betyder det samtidig, at kommunerne har behov for nye bygninger, så rammerne er fulgt med tiden, og der er plads nok. Med økonomiaftalen for 2020 har regeringen sikret et løft af velfærden på 2,2 milliarder kroner. Med låneadgangen tager vi et ekstra skridt, så kommunerne får mulighed for at forbedre de fysiske rammer om vores fælles velfærd. Vi skal have ordentlige klasselokaler, plads til leg for de helt små samt hyggelige rammer for vores ældste medborgere.”

- Astrid Krag

Kommunerne har kunnet søge i alt fire lånepuljer på samlet 1,35 milliarder kroner. Puljerne er målrettet forskellige formål, der bl.a. skal sikre, at vanskeligt stillede kommuner får en håndsrækning til at få budgettet til at hænge sammen. En af puljerne hjælper kommunerne med at effektivisere driften, så kolde hænder i fremtiden kan veksles til varme hænder, der er i kontakt med borgerne.

Puljerne er:

  • 500 millioner kroner til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
  • 250 millioner kroner målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Det kan for eksempel være investeringer i velfærdsteknologi.
  • 200 millioner kroner til ordinære anlægsaktiviteter. Det kan for eksempel være investeringer i nye veje eller ombygning af rådhuset.
  • 400 millioner kroner målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Det kan for eksempel være på folkeskoler og daginstitutioner.

Lånepuljerne er en udløber af Aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Kommunerne må som hovedregel ikke optage lån. Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Specialkonsulent Nicolai Pallisborg, npa@sim.dk, tlf. 72 28 25 63