Rammer om fleksibel ordning med billige færgebilletter på plads

01-09-2019

I dag træder mere fleksible regler for tilskud til billige færgebilletter for passagerer i kraft. I forhold til 26 småøer får kommuner større valgfrihed.

Nu er nye regler, der giver mulighed for billige færgebilletter til og fra danske småøer i sommerperioden, på plads.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har udstedt to nye bekendtgørelser om nedsættelse af takster for færger. Den ene handler om passagerer. Den anden handler om gods. De nye regler gælder fra i dag, den 1. september.

Reglerne følger op på den lov om tilskud fra staten til nedsættelse af færgetakster, der med støtte fra alle Folketingets partier blev vedtaget i april. Reglerne betyder, at kommuner med små øer kan vælge op til 46 uger i løbet af året, hvor tilskuddet kan bruges til billigere billetpriser for passagerer.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Tilskudsordningen til øerne er vigtig. For den er med til at sikre, at man kan bo og arbejde i alle dele af landet. Men det er også vigtigt, at den er fleksibel. Nogle små øer har større behov for at tiltrække turister i sommerperioden, hvor der for eksempel kan være flere åbne overnatningssteder og andre faciliteter. De nye regler betyder, at kommunerne selv kan bestemme, hvornår pengene skal bruges inden for 46 uger. Det kan bedst ske ud fra en lokal vurdering af ønsker og færgekapacitet.”

- Astrid Krag

Med de nye regler på passagerområdet følger et krav til kommuner med småøer om, at de hvert år skal redegøre for, hvornår tilskuddet til at nedsætte færgetakster er brugt. Reglerne beskriver også, hvordan de ekstra 5,3 mio. kr., der er sat af til lavere takster, skal fordeles.

Løsning for Mandø

De nye regler indfører desuden en ordning for gods til og fra vadehavsøen Mandø. Ordningen betyder, at Esbjerg Kommune får et tilskud på 91.000 kr. om året til at lave en fælles ordning med transport af gods.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Mandø er tidligere faldet mellem to stole, fordi de lokale erhvervsdrivende har ekstra udgifter til transport af gods, men vadehavsøen har hverken en bro eller færge. Jeg synes, vi har fået lavet en god ordning for Esbjerg Kommune til fordel for erhvervslivet på øen.”

- Astrid Krag

Fakta

  • De to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster på gods- og passagerområdet på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer trådte i kraft i henholdsvis 2015 og 2016.
  • I 2018 foretog det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium et tidligt serviceeftersyn af de to tilskudsordninger. Formålet var at vurdere, om ordningerne skulle justeres. Evalueringen udkom i august 2018.
  • Som opfølgning indgik alle Folketingets partier i november 2018 en politisk aftale om at justere de to tilskudsordninger.
  • I april 2019 vedtog Folketinget enstemmigt en lov, der følger op på aftalen.
  • Lovændringerne og de øvrige initiativer i aftalen bliver nu udmøntet gennem nye bekendtgørelser på området.
  • I alt 30 øer er omfattet af de to tilskudsordninger. Det drejer sig om ø-kommunerne Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt småøerne Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.
  • De omfattede kommuner får fra 2019 i alt 88,3 millioner kroner årligt i tilskud til passagerbilletter.
  • Desuden får kommunerne 36,6 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster på godsområdet.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60
Pressekonsulent Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Chefkonsulent Mona Boel Østergaard, mb@oim.dk, tlf. 72 28 25 51