Sundhedsminister: Nu kan de første 50 ekstra uddannelsesforløb i almen medicin slås op

23-09-2019

I de kommende to år skal der opslås 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. De skal bidrage til at styrke lægedækningen i almen praksis, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Fordelingen af de første 50 uddannelsesstillinger i almen medicin er nu klar. Udmeldingen giver mulighed for, at stillingerne kan besættes allerede fra foråret 2020.

Magnus Heunicke siger:

De her nye uddannelsesstillinger er et vigtigt skridt hen imod, at der i fremtiden vil være en praktiserende læge til alle danskere i alle egne af landet. Pladserne fordeles efter befolkningstal og giver regionerne mulighed for selv at bestemme den endelige fordeling for at tilgodese lokale hensyn.

Han fortsætter:

Det er vigtigt, at fordelingen ikke er en centralisering, hvor alle pladser nødvendigvis slås op i de store byer. Det skal kunne mærkes i hele landet, at vi sørger for at uddanne flere praktiserende læger. Men effekten er nødvendigvis afhængig af, hvor mange af stillingerne, der bliver besat.

I 2018 var besættelsesgraden 81 procent for hoveduddannelsesforløb i almen medicin på landsplan.

Uddannelsesstillinger aftalt i økonomiaftalen med Danske Regioner

Der er mangel på praktiserende læger mange steder i landet. Knap 70 procent af de praktiserende læger på landsplan har lukket for tilgang af patienter, og i de kommende år går mange læger på pension.

Derfor har regeringen og Danske Regioner med den nyligt indgåede økonomiaftale, der løftede regionernes økonomi til næste år med 1,5 mia. kr., besluttet at oprette ekstra 100 hoveduddannelsesstillinger i almen medicin.

Læs mere om økonomiaftalen her

De 50 af pladserne kan slås op her i 2019. De resterende 50 pladser kan slås op i 2020 med opstart i 2021. Løftet betyder, at der i 2020 samlet er dimensioneret med 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Fordeling efter befolkningstal

De første 50 pladser, som sundheds - og ældreministeren har fordelt, tildeles med 23 pladser Videreuddannelsesregion Øst (Region Hovedstaden og Region Sjælland), 11 pladser til Videreuddannelsesregion Syd (Region Syddanmark) og 16 pladser til Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland).

I 2020 ventes Sundhedsstyrelsen at komme med en ny dimensioneringsplan for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet