Bredt politisk flertal enige om hjælpepakke til sociale organisationer

07-04-2020

En ny hjælpepakke med 8 tiltag skal holde hånden under frivillige organisationer på socialområdet.

Et bredt politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er enige om 8 nye tiltag, der skal støtte civilsamfundet i forbindelse med COVID-19.

Organisationerne på socialområdet mærker konsekvenserne af nedlukningen af Danmark, samtidig med at de netop nu yder vigtige sociale indsatser.

Organisationerne har en sammensat økonomi, der ofte består af en blanding af salg fra genbrugsbutikker, landsindsamlinger, offentlige tilskud, private medlemsskaber mm. Mange modtager også høj offentlig støtte, da de yder vigtige samfundsmæssige bidrag ift. vores velfærdssamfund. Derfor var der flere, som risikerede at falde mellem to stole med afgrænsningerne i de generelle hjælpepakker for erhvervslivet. Det er bl.a. disse organisationer, som nu får hjælp.

Aftalepartierne er blevet enige om 8 nye tiltag:

 1. Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige pulje til lønkompensation uanset niveau for offentlig støtte.
 2. Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for kompensation for faste udgifter uanset niveau for offentlig støtte.
 3. Kommunerne kan fortsat betale for socialøkonomiske virksomheder, der driver tilbud efter servicelovens § § 103 og 104.
 4. Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af COVID-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner m.fl., som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje.
 5. Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under COVID-19.
 6. Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan udbetales kompensation i en længere periode.
 7. Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds COVID-19 relaterede ekstraudgifter situation kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres COVID-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.
 8. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til bl.a. sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde igennem de generelle ordninger. Der ydes kun støtte for udgifter, som ikke dækkes af andre kompensationsordninger mv. og at der er tale om et konkret behov som følge af COVID-19. Se evt. fakta om udmøntningen nederst i pressemeddelelsen.

En opgørelse viser, at der i den samlede ramme for lønkompensation og kompensation for faste udgifter vil komme et væsentligt trecifret millionbeløb til gavn for
civilsamfundsorganisationerne.

Tiltagene skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag for socialt udsatte og
organisationerne de seneste uger:

 • Etablering af nødpladser på krisecentre, der oplever stigende efterspørgsel under COVID-19 (11 mio. kr.)
 • Nødpulje til kompensation af udgifter til aflyste arrangementer hos sociale organisationer (5 mio. kr.)
 • Børnepakke med ekstra støtte til organisationers arbejde med udsatte børn og deres familier. Midlerne skal anvendes til opsøgende arbejde, udgående arbejde i familierne, rådgivning eller mad til udsatte familier (13,5 mio. kr.)
 • Akut hjælpepakke til hjemløseorganisationer, så flere hjemløse har et sted at sove og kan få et måltid (5,5 mio. kr.)
 • Forlængelse af nødovernatningspulje til hjemløse, så kapaciteten kan opretholdes til udgangen af april (ca. 1 mio. kr.)
 • Der er etableret en kompensationsordning for udgifter til landsindsamlinger, der er blevet aflyst eller ændret væsentligt som følge af COVID-19. Alle socialøkonomiske virksomheder kan anvende kompensationsordningerne

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, siger:

De sårbare bliver dobbelt sårbare i en krisesituation som nu. Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at beskytte vores sårbare medborgere og de  organisationer, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund.

- Astrid Krag

Socialordfører for Venstre, Anni Matthiesen, siger: 

Rigtig mange sociale organisationer udfører i disse dage et helt ekstraordinært stykke arbejde med at hjælpe de udsatte borgere. Dem vil vi i Venstre holde hånden under - og det gør vi med denne økonomiske aftale. I Venstre sætter vi stor pris på det store stykke arbejde, som de mange sociale organisationer udfører i disse dage. Derfor glæder jeg mig over, at alle Folketingets partier nu er blevet enige om en økonomisk hjælpepakke, der understøtter disse organisationer.

- Anni Matthiesen

Socialordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl, siger:

DF finder det vigtigt at holde hånden under de frivillige sociale organisationer, der hver dag gør en kæmpe forskel for mange af landets mest sårbare personer. Det er vigtigt med et stærkt civilsamfund også efter COVID. Ud over lønkompensationsordningen og hjælp til de faste udgifter, har Dansk Folkepartifundet det vigtigt, at der også blev afsat en pulje til økonomisk støtte til civilorganisationerne, som varetager sociale tilbud, samt til virksomheder, genbrugsbutikker som evt. ville falde  gennem de andre hjælpeordninger.

- Karina Adsbøl

Socialordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petsersen, siger:

Vi skal passe på dem, der passer på os! Jeg er glad for at de sociale hjælpeorganisationer kan få hjælp fra erhvervslivspakkerne - lønkompensation og udgiftsrefusion. Jeg er glad for at vi lover fleksibilitet med de offentlige bevillinger, og jeg er glad for puljen til kompensation for indtægter fra de lukkede genbrugsbutikker.

- Rasmus Helveg Petsersen 

Socialordfører for SF, Trine Torp, siger:

Det har været helt centralt for SF, at de omfattende hjælpepakker med kompensation for løn og faste udgifter også kommer socialområdet til gode. Både nu og her, hvor de sociale organisationer holder hånden under de socialt udsatte, som er særligt pressede af nedlukningen af store dele af vores samfund. Men også for deres overlevelse på sigt, når deres økonomi presses af manglende indtægter fra f.eks genbrugsbutikker, cafédrift, landsindsamlinger mm. Derfor er jeg utrolig glad for den her aftale.

- Trine Torp 

Socialordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper, siger:

Frivillige organisationer, der arbejder med socialt udsatte, bløder. Socialøkonomiske virksomheder, som beskæftiger mennesker med handicap og andre er i fare. Og de står med de mest udsatte mennesker i vores samfund. Vi løser ikke fuldstændig problemerne, men der kommer en hjælpende hånd nu, og så håber jeg, at vi sammen kan arbejde videre.

- Pernille Skipper

Socialordfører for De Konservative, Brigitte Klintskov Jerkel, siger:

Vi har mange fantastiske sociale organisationer og foreninger i vores land, som hjælper vores udsatte borgere. Mange af organisationerne og foreningerne bygger endda på frivillighed. Derfor ville det være en katastrofe, hvis de blev nødt til at dreje nøglen om. Det vil være et stort nederlag for vores allermest sårbare borgere. Det er konservativt hjerteblod, at vi holder hånden under civilsamfundets sociale hjælpeorganisationer både under og efter corona, og derfor er vi glade for aftalen.

- Brigitte Klintskov Jerkel

Socialordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, siger:

Frivillige og foreninger yder en enorm indsats for at afhjælpe nød og sociale problemer i Danmark. Deres opgaver er ikke blevet mindre her under corona-nedlukningen af store dele af det danske samfund - tværtimod! Jeg er glad for, at vi i Folketinget er enige om, at understøtte dette uhyre vigtige civilsamfundsarbejde.

- Ole Birk Olesen

Socialordfører for Alternativet, Torsten Gejl, siger:

I Alternativet er vi glade for at være med til at støtte de frivillige sociale foreninger under coronakrisen. På den måde støtter vi hjemløse danskere, mennesker med handicap, folk med sindslidelser. Kort sagt: de mest udsatte danskere.

- Torsten Gejl

Socialordfører for Socialdemokratiet, Camilla Fabricius, siger:

Psykisk sårbare og især børn fra udsatte familier er ekstra hårdt ramt i denne tid. Dem skal vi støtte og hjælpe. Vi skal sikre, at de også kommer ud på den anden side. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi understøtter frivillige organisationer, så der også er et sundt og stærkt civilsamfund – både nu og efter COVID-19.

- Camilla Fabricius

Fakta om udmøntning af kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer

Kompensationspuljen vil være målrettet frivillige sociale foreninger/organisationer, der i Danmark arbejder for og har sociale tilbud til målgrupperne sårbare/udsatte børn og deres familier, sociale udsatte voksne og borgere med handicap.

Regeringen vil senere sammen med aftalepartierne udmønte de afsatte midler. Støtten skal hjælpe med at holde hånden under foreninger, hvor der – også efter kompensation for faste udgifter og løn samt hjælpepakker m.v. – kan konstateres et behov som følge af COVID-19. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gives eksempler på konkrete organisationer, der vil være omfattet af ordningen.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 4185 1360 (modtager ikke sms)

Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5864

Anni Matthiesen, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 5172

Karina Adsbøl, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 5541

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, tlf.: 3337 5080

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4915

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Ole Birk Olesen, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 3337 4908

Læs mere

Aftaletekst