Flere udsatte grupper kan nu blive testet for coronavirus

02-04-2020

Hjemløse og mennesker med misbrug og handicap, som kan have svært ved at isolere sig, kan nu blive testet, selv om de kun har milde symptomer.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens reviderede retningslinjer, udsendt den 1. april 2020.

Retningslinjerne nævner en række kriterier, egen læge kan tage udgangspunkt i ved vurdering af, om patienter med milde symptomer på COVID-19 efter telefonisk visitation skal henvises til en diagnostisk test på en regional COVID-19-klinik. Det kan ske, hvis lægen på baggrund af sin telefoniske vurdering finder, at symptomerne er forenelige med COVID-19, og at patientens tilstand ikke giver behov for yderligere klinisk vurdering af patienten.

Et af disse kriterier er:

”Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation i hjemmet, fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse, manglende socialt netværk eller ressourcer.”

Retningslinjerne nævner også, at medarbejdere i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner, hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik af nærmeste personaleleder eller dennes overordnede. 

Denne henvisning kan ske ved brug af samtykkeerklæring for medarbejder og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed med henblik på tid til diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende medarbejderen.

Læs retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Har du/I spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, om hvad du/I skal gøre, hvis personale eller borgere får symptomer, om værnemidler ved håndtering af en patient med COVID-19 m.v., kan du/I kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds hotline. Bemærk at hotlinen kun er for personale på sundheds-, ældre- og socialområdet, som ringer i professionelt øjemed.

Hotlinen for fagpersonale har nr: 70 20 02 66.

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)