Fremrykkede investeringer i kommunerne holder gang i danske job

22-04-2020

En række kommuner har benyttet sig af muligheden for lånedispensationer til at fremrykke anlægsinvesteringer, der bevarer arbejdspladser under COVID19.

Renoveringer af skoler og daginstitutioner står højt på listen over anlægsarbejder i de kommuner, som har søgt om låneadgang for at forøge aktiviteten som følge af det suspenderede anlægsloft. Allerede nu har 11 kommuner fået grønt lys til at sætte anlægsinvesteringer i gang for i alt godt 1070 mio. kr. 

De fremrykkede investeringer er et resultat af en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.  En del af aftalen gav også kommunerne mulighed for at søge lån for at fremrykke investeringer.

En stor del af kommunerne har søgt om penge til opgradering og forbedring af lokale kulturinstitutioner samt sports- og idrætsklubber. Samtlige kommuner har desuden søgt om lånedispensation til renovering og investeringer i infrastruktur.

Social- og indenrigsminiser Astrid Krag siger:

Jeg er stolt over et velfærdssamfund, som kommer virksomheder og lønmodtagere til undsætning, når det virkelig gælder. Nu kommer der gang i anlægsarbejderne ude i kommunerne; fra nyt tag på den lokale skole til en bedre belægning på indfaldsvejene. Det betyder, at f.eks. tømreren og entreprenøren kan holde skindet på næsen og ikke behøver at fyre folk. Vi skylder kommunerne stor tak for at have taget et stort samfundsansvar på sig – nu kan vi se, at det virker.

- Astrid Krag

Formand for KL Jacob Bundsgaard siger:

Landet over tager kommunerne et stort ansvar for at hjælpe lokale virksomheder, blandt andet ved at fremrykke anlægsprojekter. Det er glædeligt, at så mange allerede har benyttet sig af mulighederne i den aftale, KL har lavet med regeringen. Det er en stor fordel både for kommunernes borgere og for det lokale erhvervsliv. Vi ser frem til at se anlægsprojekterne blive til virkelighed rundt omkring i kommunerne. Og til at endnu flere går i gang.

- Jacob Bundsgaard

Yderligere oplysninger

Social- og indenrigsministeriets pressetelefon 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
KL’s pressetelefon: 33 70 33 33 (modtager ikke sms)