Næsten hvert tredje dødsfald af COVID-19 sker blandt plejehjemsbeboere

24-04-2020

Rapport fra Statens Serum Institut viser, at 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem. Indtil nu er 425 beboere fra 88 plejehjem testet positive for COVID-19. Der er konstateret 133 dødsfald.

Det høje antal COVID 19-dødsfald på landets plejehjem bekymrer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke:

Det er en alvorlig tendens, som vi desværre også ser i andre lande. Det bekræfter, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på vores ældre. De er blandt de mest udsatte, hvis de bliver smittet af corona-virus. Det er derfor en vigtig opgave at forebygge at smitte spreder sig til plejehjemmene, og det understreger behovet for at bruge værnemidler i ældreplejen. Derfor skal der ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bæres værnemidler, når personalet er i tæt kontakt med de ældre.

Der er stor forskel fra region til region i forhold til, hvor stor en andel af de testede plejehjemsbeboere, der er fundet positive. Langt de fleste plejehjem har dog ikke konstateret COVID-19 tilfælde. Og de fleste af de ramte plejehjem har stadig under fem bekræftede tilfælde hver. Men Magnus Heunicke understreger, at den høje smitterisiko blandt sårbare ældre på plejehjem viser, at det er vigtigt, at vi fortsat holder os for øje, at der her er tale om borgere med et særligt beskyttelsesbehov.

Magnus Heunicke siger:

Vi er nødt til at fastholde fokus på sikkerhed – vi skal ikke gå på kompromis – for denne rapport viser de forfærdelige konsekvenser af smittespredning på plejehjemmene. Vi skal både skærme de ældre mod smitte og samtidig forebygge ensomhed og sikre, at de kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt. Derfor har jeg inviteret ældreordførerne til forhandlinger om initiativer på ældreområdet.

Rapporten fra Statens Serum Institut, som er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen er offentliggjort på seruminstituttets hjemmeside. Læs rapporten.

Fakta

Undersøgelsen omfatter 932 plejehjem fortrinsvis for ældre med 40.473 beboere.

3.414 (8%) af disse beboere fra 739 (79%) forskellige plejehjem i 97 af landets 98 kommuner er blevet testet for COVID-19.

425 beboere fra 88 plejehjem i 45 kommuner er testet positive for COVID-19. Deres alder var i gennemsnit 81 år.

Af de 425 plejehjemsbeboere med COVID-19 er der konstateret 133 dødsfald inden for 30 dage efter, at de fik deres diagnose.

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 47 27