Ny bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på botilbud

05-04-2020

I dag træder ny bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på botilbud og anbringelsessteder i kraft.

Opdateret med ændringsbekendtgørelse 8. april 2020.

Der indføres med en ny bekendtgørelse midlertidigt besøgsforbud på offentlige og private tilbud. Bekendtgørelsen omfatter hovedparten af de sociale tilbud efter serviceloven, hvilket vil sige anbringelsessteder og botilbud m.v. Plejefamilier er dog ikke omfattet af besøgsforbuddet.

Formålet er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig på tilbuddene, samt at forebygge udbredelse af smitten.

Der kan gøres undtagelse i kritiske situationer, så besøg kan tillades. Bekendtgørelsen og de kritiske situationer, hvor der kan gøres undtagelse, er beskrevet nærmere i ministeriets orienteringsskrivelse.

Bekendtgørelsen og besøgsforbuddet er trådt i kraft den 5. april 2020 kl. 10.

Læs bekendtgørelse om besøgsforbud på sociale tilbud på retsinformation.dk

Læs orienteringsskrivelse om bekendtgørelsen

Den 8. april er der udstedt en ændringsbekendtgørelse vedrørende besøgsforbuddet på botilbud. Formålet med ændringsbekendtgørelsen er at tydeliggøre, at besøgsforbuddet også gælder for botilbudslignende tilbud, så beboere og medarbejdere her også er beskyttet.

Læs ændringsbekendtgørelse på retsinformation.dk

Læs orienteringsskrivelsen om ændringsbekendtgørelsen

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef i Social og Indenrigsministeriet, Anita Hørby, tlf.: 41 85 11 10