Ny digital løsning til borgere skal afdække smitte med COVID-19 i Danmark

08-04-2020

Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret COVIDmeter, der er en ny digital løsning, som kan styrke den løbende monitorering og analyse af smitteudbredelse af COVID-19 i Danmark. Alle borgere inviteres og opfordres til at tilmelde sig den nye platform på sundhed.dk og ugentligt svare på få spørgsmål om eget helbred.

Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget mange henvendelser fra frivillige og private initiativtagere, der har tilbudt at hjælpe myndighederne med apps og hjemmesider, hvor borgere kan afgive oplysninger om deres sundhedstilstand. Formålet har primært været at afdække smittespredningen i samfundet.

Statens Serum Institut har i mange år haft et panel af frivillige danskere, der gennem løsningen Influmeter ugentligt indberettede symptomer på influenza, men løsningen har ikke haft kapacitet nok til at kunne bruges til vurdering af udbredelsen af COVID-19. De mange henvendelser og det store engagement fra borgere har derfor inspireret Sundheds- og Ældreministeriet og samarbejdspartnere til udviklingen af COVIDmeter, men det har været altafgørende at udvikle en sikker digital løsning til brug for myndighedernes arbejde.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det har været afgørende for os at lære af de løsninger, som borgere og iværksættere har sat i søen på eget initiativ. Vi har fra start af haft en ambition om at lade os inspirere, men også at den nye løsning skulle være fuldstændig sikker at anvende og basere sig på de videnskabelige metoder, som Statens Serum Institut anvender. Vi håber, at så mange som muligt vil bruge den nye løsning og ugentligt svare på, om de har haft symptomer på sygdom. Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark.

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, bakker også op om initiativet:

Regionerne opfordrer alle danskere til at hjælpe sundhedsvæsenet ved at tilmelde sig COVIDmeter på sundhed.dk. For den enkelte er det en lille indsats, men med kæmpe betydning for vores viden om smittespredningen. Det er positivt, at Statens Serum Institut har skabt en løsning, hvor vi alle kan være med til at indsamle værdifuld viden om influenza og COVID-19. Det sker trygt og sikkert på sundhed.dk, som mange danskere kender i forvejen.

COVIDmeter er udviklet i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og udvikles af Netcompany. Netcompany har vederlagsfrit udviklet en bred national beredskabsapplikation til brug for myndighedernes COVID-19 indsats. COVIDmeter kan anvendes af alle borgere, der har et NemID. Myndighederne bruger svar på borgeres spørgsmål til på aggregeret niveau at monitorere og overvåge smitteudbredelsen, dvs. at oplysninger ikke bruges i behandlingsøjemed.

COVIDmeter er en ud af flere digitale løsninger, som kan understøtte myndighedernes indsats mod COVID-19. Som en del af regeringens indsats for en kontrolleret og ansvarlig åbning af Danmark vil sundhedsmyndighederne i løbet af de kommende uger lancere en ny app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende overvågning af smitteudbredelse og dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse. Denne app udvikles ligeledes i et samarbejde mellem Netcompany og Digitaliseringsstyrelsen.

Når Sundheds- og Ældreministeriet tager nye digitale løsninger som COVIDmeter og apps i brug i indsatsen mod COVID-19 er det afgørende, at de er frivillige for borgere at anvende, at de lever op til høje krav om sikkerhed, og at der er foretaget grundige dataetiske overvejelser. Det er således en klar forudsætning for COVIDmeter og den kommende app, at rammerne for beskyttelse af persondata er på plads, både juridisk og teknisk.

Link til COVIDmeter:  https://www.sundhed.dk/info/covidmeter/

Kontaktinfo: 

Sundheds- og Ældreministeriet: Pressetelefon: 21 32 47 27 eller mail: pressevagt@sum.dk