Penge til herberger: Vi skal sikre hjemløse mad og husly under coronakrisen

03-04-2020

Debatindlæg i Avisen Danmark af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Coronapandemien har også ramt Danmark, og store dele af samfundet er lukket ned for at begrænse smitten. Konsekvenserne er store, og det kan mærkes af alle. Men for en stor gruppe medborgere er krisen særligt alvorlig.

De hjemløse og andre socialt udsatte mennesker er endnu mere sårbare i denne situation, og dem skal vi gøre alt for at hjælpe gennem krisen.

Udbruddet af corona har sat herberger og væresteder for hjemløse under pres. Mange tilbud har neddroslet aktiviteterne eller er helt lukket ned, og samtidig skal hjemløse holde større afstand på tilbuddene.

Kommunerne opretter sammen med organisationerne herberger, og kreativiteten og omsorgen er stor og imponerende. Men der arbejdes under pres.

Derfor har et enigt Folketing givet en økonomisk håndsrækning til en række af de organisationer, som driver herberger og andre tilbud til hjemløse. Pengene skal gøre en forskel med det samme.

Derfor giver vi de 5,5 mio. kr. direkte til ni organisationer, så de her og nu kan bruge midlerne til enten at udvide egne tilbud eller til at leje værelser på lokale hoteller. Midlerne kan desuden gå til uddeling af måltider eller madpakker til hjemløse.

Den hjælpende hånd kommer i forlængelse af andre konkrete løsninger under coronakrisen. Vi har sørget for, at de herberger, der ellers lukker, når kalenderen siger 1. april, kan fortsætte med at holde åbent.

Vi har oprettet flere pladser på landets kvindekrisecentre, da antallet af henvendelser næsten fordobledes efter den delvise nedlukning af Danmark. Og vi har afsat støtte til sociale organisationer, som har haft udgifter til arrangementer, som er blevet aflyst. Og med en børnepakke til sårbare familier og udsatte børn gør vi vores for også at passe på de mindste blandt os her i coronakrisen.

Fokus er fra alle Folketingets partier på det vigtigste. Og det er lige nu at hjælpe vores allermest udsatte medmennesker gennem denne helt specielle situation.