Regeringen indleder forhandlinger om initiativer for sårbare og udsatte grupper

19-04-2020

Regeringen vil give ekstra hjælp til de udsatte grupper, der har det særligt svært i situationen med COVID-19. Socialministeren har indkaldt til forhandlinger.

Tiden med COVID-19 er særligt svær for ældre, udsatte danskere og andre sårbare grupper.

Regeringen har løbende med bred politisk opbakning taget en række initiativer for at hjælpe. Blandt andet er der givet en hjælpepakke til sociale organisationer, en børnepakke til de organisationer, der hjælper udsatte børn, og akut coronastøtte og forlænget nødovernatning til hjemløse.

Men mens samfundet gradvist åbner, er der behov for yderligere støtte.

Derfor indleder social- og indenrigsminister Astrid Krag forhandlinger med de politiske partier mandag den 20. april om nye initiativer for sårbare og udsatte grupper.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Lige nu beder vi de svageste mennesker i vores samfund om at være de stærkeste. Det mener jeg forudsætter, at fællesskabet gør mere for at afbøde den pris, de betaler for det. Grupper som udsatte børn, mennesker med handicap og hjemløse har stadig ikke samme adgang til at se familie og venner eller deltage i de fællesskaber, hvor de normalt får en hjælpende hånd. Nogle har nedsat immunforsvar og skal fortsat være ekstra påpasselige. Udsatte børn i sårbare familier vil stadig kunne opleve et voksende pres. Derfor vil jeg nu forsøge at få bred opbakning til en række initiativer, der skal hjælpe disse grupper godt igennem de kommende måneder.”

- Astrid Krag

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

”Vi må passe ekstra godt på vores ældre og udsatte borgere i denne tid, hvor corona har ændret livssituationen markant for os alle. Ældre på plejehjem er adskilt fra deres nære pårørende og oplever, at den vante struktur og de normale aktiviteter på plejehjemmet er forandret. Svækkede ældre i eget hjem og mennesker, der lever med en kronisk sygdom, har også begrænset social kontakt med familie og venner på grund af frygt for at blive smittet. Og for mennesker, som er psykisk sårbare, og i forvejen kæmper med angst, stress og bekymringer, kan denne tid være ekstra svær. Det samme gælder mennesker med misbrugsproblemer. Der er derfor behov for initiativer og tiltag, der hjælper til, at de mest udsatte får øget deres velvære og livskvalitet og kan holde fast i sunde daglige vaner.”

- Magnus Heunicke

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Alle børn og unge føler ensomhed eller en eller anden form for afsavn under Coronakrisen. Men for nogle børn er det mere end det. De kan have forældre, der drikker eller slår, og for de børn er det selvfølgelig ekstra svært at være lukket inde i en lejlighed uden at have skolen som pusterum. Vi skal have et særligt øje for de børn i al almindelighed, og vi skal have et øje for dem i særdeleshed i krisetid.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Sundheds- og Ældreministeriets pressevagt, 21 32 47 27 (modtager ikke sms)

Børne- og Undervisningsministeriets pressetelefon, 22 40 09 30 (modtager ikke sms)