Regeringen og regionerne øger antallet af test markant

21-04-2020

Regeringen og regionerne er enige om en markant forøgelse af den danske testaktivitet. Test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus under genåbningen af Danmark. Testaktiviteten øges på sygehusene, hvor endnu flere vil blive testet. Dertil oprettes TestCenter Danmark, der bl.a. skal teste danskere uden symptomer.

En vigtig del af genåbningen af Danmark er den kontrollerede overvågning af smitte i det danske samfund. Derfor øges antallet af daglige test markant både inden for sundhedsvæsenet, men også i regi af det nye TestCenter Danmark, som regeringen etablerer sammen med Danske Regioner og med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Vi har arbejdet benhårdt på at øge testkapaciteten, siden coronavirus begyndte at sprede sig i Danmark. Nu har vi fået opbygget kapacitet, og den skal vi udnytte til fulde. På den måde kan vi sikre rettidig behandling af borgere smittet med COVID-19. Og vi kan følge smitteudviklingen i samfundet, og anvende den viden aktivt, når vi gradvist genåbner Danmark.

Det er aftalt med partierne i Folketinget, at der fremlægges en samlet og langsigtet teststrategi. Den samlede strategi vil regeringen fremlægge den kommende tid og drøfte med partierne. Udgangspunktet er, at test kommer til at køre af to spor. Dels sundhedssporet, som foregår inden for sundhedsvæsenet, og hvor antallet af test øges. Dels samfundssporet, som vil foregå i regi af TestCenter Danmark, og dermed nu er under opstart.

Test i sundhedssporet

Fremover vil man inden for sundhedsvæsnet teste alle borgere med milde symptomer, samt alle patienter, der indlægges på hospitalet, for at sikre, at der ikke sker smittespredning på hospitalerne. Og så vil der blive åbnet for test af medarbejdere fra sundheds- og ældresektoren i takt med udbygningen af testkapaciteten. Det er forventningen, at antallet af test inden for kort tid øges til ca. 12.000 om dagen.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

Vi er glade for fremover at kunne teste flere. I regionerne har vi fokus på at teste alle med symptomer – også de milde – og på at forebygge smitte ved at teste alle patienter, der skal indlægges på hospitalet. Den eventuelle ledige testkapacitet vil vi gerne udnytte til at tilbyde test til medarbejdere, som arbejder med særligt sårbare patienter og borgere, og som har et ønske om at blive testet – det kan f.eks. være i weekenderne, hvor vi typisk oplever færre henvisninger af borgere med symptomer.

Det nye samfundsspor: TestCenter Danmark

Udover sundhedssporet arbejdes der på at kunne teste op mod 20.000 om dagen i TestCenter Danmark. TestCenter Danmark får til huse i de hvide telte, der i sidste uge begyndte at skyde op rundt omkring i landet. Der er nu rejst fem telte, et telt i hver region, men målet er, at antallet senere skal øges. Det er regionerne, der er ansvarlige for at udføre test, mens Statens Serum Institut står for testkapaciteten.

Etableringen af TestCenter Danmark er foregået i samarbejde med regeringen og Danske Regioner bistået af støtte fra Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 mio. kroner til etableringen af et nationalt testcenter, og Novo Nordisk har bistået med mandskab og teknologi til etablering og gennemførelse af test.

Bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien Sørensen siger:

TestCenter Danmark er et særdeles vigtigt initiativ, der vil medvirke til at sikre, at flere mennesker vil kunne blive testet for den nye coronavirus. Det vil kunne skabe en større tryghed og sikkerhed for den enkelte og de personer, som man omgås med, og det vil kunne underbygge den gradvise genåbning af samfundet. Et nationalt set-up vil også gøre os bedre rustet til at tackle udfordringer som denne i fremtiden.

TestCenter Danmark kommer til at arbejde med to forskellige test. For det første virus testen, der tester for, hvorvidt man har COVID-19. For det andet antistof test, som tester hvorvidt man har dannet antistoffer, og dermed viser tegn på allerede at have haft COVID-19.

TestCenter Danmark skal, efterhånden som kapaciteten opbygges, teste personer uden symptomer, herunder særlige samfundsgrupper som f.eks. ikke-regionalt ansat personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, pårørende til sårbare personer, der på eget initiativ kontakter egen læge med et ønske om at blive testet, kontakter til smittede, og et repræsentativt udsnit af befolkningen. Dermed bliver TestCenter Danmark et vigtigt element i smitteovervågningen i samfundet både i kraft af virus test og i antistof test, som på sigt vil indføres.

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 47 27
Dansk Regioners pressetelefon: 51 51 18 18
Novo Nordisk Fonden, pressechef Christian Mostrup: 30 67 48 05