Besøg på visse sociale botilbud i Aarhus bliver begrænset efter stigende coronasmitte

07-08-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag indfører nu generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale botilbud i Aarhus Kommune, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig. Restriktionerne indføres efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den kommende tid skal besøg på visse sociale tilbud i Aarhus Kommune foregå på udearealerne.

Besøgsrestriktionerne omfatter kun sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe. Det enkelte tilbuds ledelse skal vurdere, om der er beboere eller medarbejdere i risikogruppen ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer.

De nye besøgsrestriktioner træder i kraft den 7. august, efter at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har udstedt en ny ændringsbekendtgørelse. Baggrunden er, at der i den seneste tid er set en stigning i antallet af smittetilfælde i Aarhus Kommune.

Restriktionerne indføres med en ændring af den gældende bekendtgørelse om mulighed for lokalt at indføre besøgsrestriktioner på offentlige og private sociale botilbud. Dette sker efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed og efter, at styrelsen har påbudt Aarhus Kommune at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre m.v., der er beliggende i kommunen.  

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger:

Jeg tager sundhedsmyndighedernes anbefaling meget alvorligt, og derfor handler vi for at beskytte sårbare og udsatte mennesker i Aarhus mod coronasmitte. Vi sætter målrettet ind ved at begrænse besøg på de tilbud, hvor der bor mennesker i risikogruppen. Vi skal både beskytte vores sårbare medborgere mod coronasmitte og mod ensomhed og afsavn. Derfor vil vi ophæve begrænsningerne igen, når situationen er bedre, og regeringen vil fortsat have fokus på at bekæmpe ensomhed og hjælpe alle tilbage til en normal hverdag på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.”

- Astrid Krag

Det vil fortsat være muligt at besøge beboere på tilbuddene på udendørs arealer, lige som det i visse helt særlige tilfælde vil være muligt at foretage besøg på indendørs arealer, hvis det vurderes at være forsvarligt.

Læs ændringsbekendtgørelse om midlertidige besøgsrestriktioner i Aarhus Kommune

Læs orienteringsskrivelse om bekendtgørelsen

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 4185 1360 (modtager ikke sms)