Astrid Krag: En halv milliard kroner skal hjælpe udsatte og sårbare ud af ensomheden under COVID-19

06-12-2020

Regeringen og aftalepartierne giver med 500 mio kr. på finansloven udsatte og sårbare borgere adgang til oplevelser, som skal bryde isolation og ensomhed under COVID-19.

Virtuelle eller fysiske koncerter, catering fra den lokale kro, teaterforestillinger, særlige åbningstider og rammer for sårbare i zoologiske haver, museer og lignende. Det er aktiviteter som disse, som skal hjælpe udsatte borgere – herunder ældre og mennesker med handicap – ud af ensomheden under COVID-19. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har på finansloven afsat 500 mio. kr. til formålet. Midlerne skal bruges i oplevelsesindustrien.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag glæder sig over aftalen:

”Vi har bedt de svageste om at være de stærkeste, og mange af vores mest udsatte borgere har under COVID-19 betalt en høj pris. Nedlukning og restriktioner har efterladt flere i ensomhed og isolation. Med aftalen om de 500 mio. kr. rækker vi en hånd ud og tilbyder mulighed for at deltage i fællesskaber og oplevelser på nye måder. Jeg håber, at vi med denne aftale kan råde en smule bod på de afsavn, mange har lidt under COVID-19.”

- Astrid Krag

Aftalen understøtter samtidig de virksomheder og aktører, som under COVID-19 har haft en nedgang i omsætning og beskæftigelse. Midlerne målrettes kommuner og civilsamfund, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, sociale tilbud, institutioner og lokalt kultur- og erhvervsliv i hele landet. Af de afsatte 500 mio. kr. går 250 mio. kr. til kommunerne og 250 mio. kr. til civile samfundsorganisationer.

Aktiviteterne skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke SMS)