Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet er opdateret

23-12-2020

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Indenrigsministeriet.

Bekendtgørelsen er netop blevet opdateret. Den opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft pr. 1. juli 2021. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Indenrigsministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via en nyhed på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale it-leverandører samt via nyhedsbrev.

Ændringen af bekendtgørelsen indebærer, at der tilføjes krav om indberetning af en række handicapkompenserende indsatser efter lov om social service til børn og unge. Med indsamling af disse oplysninger vil den eksisterende viden om indsatser på socialområdet forbedres væsentligt, idet der for første gang etableres en egentlig national statistik om børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Derudover er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige redaktionelle ændringer.

Find bekendtgørelsen med ikrafttræden 1. juli 2021 i boksen her på siden.

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via denne side.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressevagt, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)