Minister sætter ind mod "tilsynsshopping" og brodne kar

08-02-2020

Sociale tilbud skal ikke kunne undslippe socialtilsynet ved at skifte adresse. Minister har fået bred politisk opbakning til at ændre loven.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag går nu i gang med at forberede et lovforslag, som skal lukke det hul, der har givet mulighed for, at tilbud ved at skifte adresse har kunnet undgå socialtilsynet og overhængende sanktioner.

Ministeren vil indføre en såkaldt karensperiode på ét år i lov om socialtilsyn. Dermed vil et tilbud være underlagt det samme af landets fem socialtilsyn i et år, selv om tilbuddet eller koncernen bag skifter adresse eller hovedadresse.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler:

”Nu sætter vi ind mod de brodne kar. Det skal ikke kunne betale sig at skifte adresse for at komme under et lempeligere socialtilsyn. Og man skal slet ikke kunne gøre det for at slippe for en overhængende sanktion. Det handler om nogle af vores mest sårbare medmennesker, som fortjener en værdig hjælp og støtte. Kvaliteten skal være i orden uanset beliggenheden i landet.”

- Astrid Krag

Lovforslaget kommer, efter at der de seneste år har været flere eksempler på, at botilbud har flyttet deres adresse, mens et af landets socialtilsyn var i gang med følge op på bekymrende forhold i tilbuddene.

Ud over karensperioden har ministeren fået bred opbakning til at sikre en mere ensartet og kvalificeret tilsynspraksis på tværs af de fem socialtilsyn. Det vil også mindske incitamentet til at ”shoppe tilsyn”. Ministeren vil derfor indføre en forpligtelse i socialtilsynsloven for de fem socialtilsyn til at deltage i praksiskoordinerende initiativer og aktiviteter, som Socialstyrelsen sætter i gang. Endelig vil Social- og Indenrigsministeriet gennemgå loven for at sikre, at der ikke er uklare regler, som kan danne grundlag for en uensartet praksis.

Fakta om socialtilsynet

  • Socialtilsynet godkender sociale tilbud som for eksempel bosteder, herberger, krisecentre og døgninstitutioner. Det fører også tilsyn med, at de har den nødvendige kvalitet.
  • Socialtilsynet varetages af fem kommuner, én i hver region. Det er Frederiksberg, Holbæk, Fåborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner. De fører ikke tilsyn med tilbud i deres egen kommune.
  • Socialtilsynene har fungeret siden 1. januar 2014.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)