Astrid Krag: Nyt råd skal få udsatte højere op på dagsordenen

24-01-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har i dag udpeget Vibe Klarup som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Hjemløse, mennesker i misbrug og andre socialt udsatte i Danmark får i dag en stærkere stemme.
Det nyudpegede Rådet For Socialt Udsatte skal arbejde på en ny måde, med to faste bruger- og praktikerpaneler. Samtidig får det nye råd til opgave at gentænke Rådets opgave og arbejdsform. Rådet skal således de næste to år skrive et nyt kommissorium som erstatning for det kommissorium, der har været gældende, siden Anders Fogh Rasmussens regering oprettede rådet i 2002.

Astrid Krag siger:

Vi har for mange huller i vores velfærdssamfund i dag, som betyder, at vi stadig står med alt for mange udsatte, som ikke bliver hjulpet i tide eller godt nok. Samtidig har de udsatte en alt for svag stemme i vores offentlige debat. Det betyder noget for, hvordan vi forstår vores samfund, når de mest udsatte ikke kommer til orde. Derfor har vi brug for et nyt og stærkt råd for socialt udsatte, der kan kaste lys over ulighed og udsathed i hele Danmark, og hvor de udsatte selv får en stærkere stemme.

- Astrid Krag

Astrid Krag fortæller om tankerne bag det nye råd:

For første gang giver vi de tidligere anbragte en plads i rådet. Vi ser desværre, at alt for mange tidligere anbragte får en svær start på voksenlivet – og fylder markant blandt socialt udsatte unge, som er i stor risiko for at ende i hjemløshed. Ligesom det har været vigtigt for mig at sikre en bred geografisk forankring i hele landet. Og så har jeg også udpeget nogle mennesker, der på forskellig vis vil være kapaciteter i forhold til den vigtige opgave med at nytænke rådets rolle og arbejdsform. De to nye paneler vil sikre, at brugernes stemmer bliver hørt, og at udsatteråd i hele landet får en direkte kanal til at rejse de væsentlige problemer, de oplever.

- Astrid Krag

Den nyudpegede formand Vibe Klarup siger om opgaven:

Jeg har igennem mange år i forskellige sammenhænge arbejdet for bedre vilkår for udsatte mennesker. Rådet for Socialt Udsatte har altid været et referencepunkt for mig. Derfor er det med stor glæde og stolthed, at jeg har takket ja til hvervet som formand. Der venter en spændende opgave med at fremtidssikre rådet og – sammen med brugere og praktikere – at modernisere forståelsen af udsathed. Jeg er overbevist om, at det nyudpegede hold af dygtige rådsmedlemmer og jeg sammen kan løfte opgaven.

- Vibe Klarup

Med udpegelsen af det nye råd skal der som noget nyt nedsættes to paneler, som skal sikre, at rådet favner bredere. Et panel bestående af brugere og praktikere inden for de forskellige former for udsathed samt et landspanel med repræsentanter fra de lokale udsatteråd, der er nedsat af kommunerne.

Rådet for Socialt Udsatte får desuden i de kommende to år opgaven med at give deres bud på et nyt kommissorium for fremtidens råd og herunder komme med bud på arbejdsformer, der sikrer en stærkere stemme til de udsatte.


De nye medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte:

  • Vibe Klarup, direktør for Hjem til Alle alliancen (formand)
  • David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår (næstformand)
  • Kira West, forstander for Reden København og formand for Region Hovedstadens udsatteråd
  • Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær
  • Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSteder (LVS)
  • Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens socialsygeplejerskeordning
  • Christina Strauss, formand for SAND - de hjemløses landsorganisation
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel, nibe@sim.dk, tlf.: 41 85 14 80
Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)