Regeringens arbejde for udsatte børn

13-01-2020

Regeringen sætter nu gang i en bred inddragelsesproces, der skal munde ud i lovgivning til styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge.

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Derfor igangsættes nu en bred inddragelsesproces, hvor regeringen taler med organisationer, eksperter, kommuner m.fl. - og ikke mindst børnene - mhp. at komme hele vejen rundt om området og få belyst alle dilemmaerne.

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet udspil senere på året. Der skal ses på alle aspekter af anbringelsesområdet, og arbejdet vil ske ad tre spor:

  • Spor 1: Flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet. Fordi for sene anbringelser fører til, at for mange børn tager skade og udvikler komplekse problemstillinger som følge af en barndom med svigt.
  • Spor 2: Barnets stemme. Fordi børn er til i deres egen ret, og lovgivning på området derfor skal sætte børnenes ønsker og behov først.
  • Spor 3: Overgang til voksenlivet. Fordi anbragte unge ofte lades i stikken uden voksennetværk, når de fylder 18 år.

Find link til, hvordan du kan komme med input til Barnets Lov.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 4185 1360 (modtager ikke sms)


Link til input til Barnets Lov tilføjet 20. februar 2020.