Regionerne løfter sundhedsområdet i 2020 som aftalt

23-01-2020

De regionale budgetter for 2020 giver mere tid til patienterne i sundhedsvæsenet.

Regeringen og Danske Regioner indgik i september sidste år aftale om regionernes økonomi for 2020. Med aftalen blev sundhedsområdet i regionerne løftet med ca. 1,5 mia. kr. i 2020.

Den endelige opgørelse af budgetterne fra Danmarks Statistik viser nu, at regionerne løfter sundhedsområdet i 2020 som aftalt.

Regionerne har med budgetterne for 2020 afsat 118,6 milliarder kroner til drift af sundhedsområdet. De har også sat 2,6 milliarder kroner af til regional udvikling, som blandt andet omfatter trafik og miljø. Hertil kommer 7,3 milliarder kroner til anlæg, som bl.a. skal gå til sygehusbyggeri.

Dermed flugter budgetterne med rammerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler:

"Med økonomiaftalen for 2020 har regeringen sat en ny retning. Vi har sikret, at der bliver mere tid til patienterne i sundhedsvæsenet. Det økonomiske løft i aftalen er markant større end de seneste fire års økonomiaftaler på sundhedsområdet. Det glæder mig, at regionerne med budgetterne for 2020 omsætter aftalen til virkelighed, og at sundhedsvæsnet styrkes i en tid med flere ældre og stigende medicinudgifter.”

- Astrid Krag

Regeringen har på baggrund af de endelige budgettal foretaget en samlet vurdering af budgetresultatet. Det fører til, at det fulde betingede bloktilskud på 1,5 milliarder kroner udbetales til regionerne.

Yderligere oplysninger

Pressekonsulent Mette Gerlach, mge@sim.dk, tlf. 7228 2416
Chefkonsulent Nicolai Pallisborg, npa@sim.dk, tlf. 7228 2563