Sådan sikrer vi Danmark i bedre balance

31-01-2020

Regeringen fremlægger nu tal for, hvordan regeringen omfordeler mere.

Regeringen ønsker, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal øge hjælpen til de kommuner, som af forskellige grunde har det svært.

Desuden vil regeringen i de kommende år kompensere kommunerne for vækst i demografi, så der bliver råd til velfærd i kommunerne.

Regeringen lægger nu tal frem for, hvordan regeringen vil sikre bedre velfærd i hele landet gennem en mere retfærdig udligning.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Danmark er for lille et land til store forskelle. Vi vil sikre et Danmark i bedre balance. Regeringen lægger med sit udspil op til et nyt udligningssystem, hvor vi flytter 1,4 mia. kr. fra hovedstadsområdet til provins- og yderkommuner. Vi vil også give en række kommuner kompensation for, at der i nogle år har været en skævhed i udligningen, som skyldes manglende oplysninger i uddannelsesstatistik. Kommunerne skal have bedre mulighed for at sikre velfærden nu og i fremtiden.

- Astrid Krag 

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Økonomiaftalen med kommunerne var første skridt i at sætte velfærden først. Med regeringens udspil til en udligningsreform tager vi nu det næste skridt, så vi sikrer, at der er råd til velfærd i hele landet. Det er en ny retning for velfærden, og derfor har regeringen også forpligtet sig til at løfte demografien i kommende økonomiaftaler med kommunerne.

- Morten Bødskov

Regeringen fremlægger i dag to tabeller. Den ene viser reformvirkningerne opgjort i kroner og i procent af kommunens beskatningsgrundlag. Det vil sige, hvor meget reformen flytter for den enkelte kommune i forhold til i dag.

Der er desuden en tabel med den to-årige kompensation for konsekvenser af tidligere manglende oplysninger i uddannelsesstatistikken. Her har regeringen foreslået at give en række kommuner i alt 1,1 mia. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Tabellen viser fordelingen af de 1,1 mia. kr. i begge år.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Presserådgiver i Finansministeriet Rikke Marie Dahl, rmada@fm.dk, tlf. 25 26 27 46
Kontorchef i Social- og Indenrigsministeriet Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk