Socialpolitisk Redegørelse giver ny viden om anbragte børn og unge

08-01-2020

Socialpolitisk Redegørelse er offentliggjort og sætter særligt fokus på udsatte børn og unge. Redegørelsen giver ny viden om bl.a. plejefamilier, anbragte børns skolegang og unge hjemløse.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag Socialpolitisk Redegørelse 2019, som giver et overblik over indsatser på socialområdet. Redegørelsen viser bl.a, at anbragte børn klarer sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende hele vejen gennem grundskolen. Det gælder også, når der ses bort fra de anbragte unge, der modtager specialundervisning. Ved afgangsprøverne i 9. klasse ligger anbragte børn i de almene grundskoleklasser omkring to karakterpoint under gennemsnittet for øvrige elever. Der ses også en tydelig sammenhæng mellem alder ved første anbringelse og elevens resultater ved afgangsprøverne i 9. klasse. Sent anbragte klarere sig dårligere i skolen end tidligt anbragte.

Redegørelsen viser desuden, at unge, som har været anbragt, fylder meget i hjemløsestatistikken, hvor hele 34 procent af de hjemløse unge har været anbragt.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Redegørelsen sætter en tyk streg under, at vi skal hjælpe tidligere og altid være på børnenes side. Regeringen vil anbringe flere børn tidligere og styrke kvaliteten af anbringelserne. Vi ser alt for mange børn, som får en skæv start på tilværelsen, og det sætter tydelige spor resten af livet. Anbragte børn klarer sig dårligere i skolen, og tidligere anbragte er overrepræsenterede i hjemløsestatistikken. Det skal vi rette op på, så flere får en tryg og stabil opvækst.

- Astrid Krag

Socialpolitisk Redegørelse 2019 fokuserer også på plejefamilierne. Plejeforældrene bliver stadig ældre og samtidig er der tegn på, at plejefamiliehvervet bliver mere professionaliseret, idet stadig færre plejeforældre har beskæftigelse ved siden af rollen som plejeforældre. En analyse viser desuden, at børn får højere karakterer, hvis de er anbragt hos en plejefamilie, der udgøres af et par, og som er i beskæftigelse udover at være plejeforældre.

Ifølge Astrid Krag bliver konklusionerne inddraget i regeringens kommende arbejde på anbringelsesområdet:

Socialpolitisk Redegørelse 2019 bidrager med vigtig viden om anbragte børn og unge. Vi skal i den kommende tid hele vejen rundt om anbringelsesområdet og blandt andet sikre bedre vilkår for plejefamilierne og mere kvalitet i anbringelserne. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og regeringen vil i de kommende år prioritere området.
- Astrid Krag

Socialpolitisk Redegørelse 2019 behandler også andre områder end anbragte børn og unge. På handicapområdet viser redegørelsen blandt andet, at fire gange så mange unge med handicap ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre unge. Samlet set tyder meget på, at der for mange unge med handicap er udfordringer forbundet med overgangen til voksenlivet, ikke mindst i forhold til at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Redegørelsen kortlægger desuden for første gang systematisk, hvilke udfordringer kommunerne oplever, når de tilrettelægger indsatser over for børn og unge lokalt. Kommunerne peger i en undersøgelse særligt på udfordringer med en voksende gruppe børn og unge med psykisk sårbarhed, autisme, ADHD eller lignende problematikker.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Jonas Schytz Juul, josj@sim.dk, tlf. 30 29 11 07
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sim.dk, tlf.: 41 85 12 66