Afdelingschef for Afdeling for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme er udpeget

01-07-2020

Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget afdelingschefen for departementets Afdeling for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme. Valget er faldet på Lene Brøndum Jensen, der siden 1. juni har fungeret som konstitueret afdelingschef.

Lene Brøndum Jensen har en lang karriere bag sig i Sundheds- og Ældreministeriet, senest som kontorchef for Kontoret for Sygehuspolitik siden 2013.

Stillingen som afdelingschef blev oprettet som led i styrkelsen af Sundheds- og Ældreministeriet med oprettelsen af Afdelingen for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme.

Blå bog

Lene Brøndum Jensen er 46 år gammel og cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Lene bor på Frederiksberg med sin kæreste og deres datter.

Karriere

  • 2013-2020: Kontorchef for Sygehuspolitik, Sundheds- og Ældreministeriet
  • 2009-2013: Chefkonsulent i Sygehuspolitisk Center, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • 2007-2008: Ledende ministersekretær, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • 2004-2007: Ministersekretær, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • 2001-2004: Fuldmægtig, Forebyggelseskontoret, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet