Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet er opdateret

02-07-2020

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Indenrigsministeriet.

Bekendtgørelsen er netop blevet opdateret pr. 1. juli. Den opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft pr. 1. januar 2021. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Indenrigsministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via en nyhed på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside og via et varslingsbrev til kommunerne. Som noget nyt foretages varslingen også via et brev til alle kendte kommunale it-leverandører samt via dette nyhedsbrev på sim.dk.

Ændringen af bekendtgørelsen indebærer, at der tilføjes mulighed for frivillig indberetning af kommunernes bevilling af genbrugshjælpemidler. Derudover er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige redaktionelle ændringer. Det er særligt i anbringelsesstatistikken og statistikken vedrørende boformer, at der er foretaget mindre rettelser.

Gå til bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. januar 2021 på retsinformation.dk

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et hurtigt overblik over ændringerne via nedenstående link:

Læs bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version

Yderligere oplysninger

Social-og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)