Indsats for sårbare børn og familier forlænges

02-07-2020

Social- og indenrigsminister Astrid Krag forlænger nu den periode, hvor organisationer med støtte fra Sommerpakken kan hjælpe udsatte familier.

Den 9. juni indgik Regeringen aftale med et bredt flertal i Folketinget om initiativer, der skal give børn og unge en mere aktiv sommerferie. Aftalen indeholdt bl.a. 10 mio. kroner til opsøgende indsatser og 10 mio. kroner til sommerlejre mv. for udsatte børn, unge og familier. Initiativerne skal hjælpe sårbare børn, som under krisen har savnet skolen og sociale aktiviteter, ud af isolation.

Nu forlænges den periode, hvor organisationerne kan bruge midlerne fra Sommerpakken. Det sker efter, at flere organisationer har ønsket længere tid til at folde de vigtige aktiviteter ud end med den oprindelige frist med udgangen af august. Med den nye frist skal initiativer finansieret af Sommerpakken sættes i gang inden den 31. oktober.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi har en helt særlig forpligtelse til at hjælpe sårbare børn ud af isolationen og tilbage til en normal hverdag. Det er børn, hvis forældre har udfordringer med f.eks. misbrug, økonomi eller psykiske problemer, og som ikke af sig selv vender tilbage til fællesskabet. De udfordringer hører ikke op, fordi sommeren slutter, så vi skal holde vores hånd udstrakt lidt længere. Med forlængelsen får organisationerne samtidig mulighed for at følge op på sommerens aktiviteter og bygge videre på de kontakter og venskaber, der er knyttet i ferien.”

Initiativerne i sommerpakken er målrettet udsatte børn og unge, som har været isolerede eller som har oplevet tiltagende konflikter i hjemmet. I forbindelse med aftalen om Sommerpakken blev der også vedtaget en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på op til 500 personer for sommeraktiviteter for børn og unge. Samtidig blev der i samarbejde med sektoren udarbejdet retningslinjer for, hvordan sommeraktiviteter kan afvikles forsvarligt.

Læs nyheden om aftalen om Sommerpakken fra den 9. juni

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 4185 1360 (modtager ikke SMS)