Kommunerne får 8,9 mia. kr. ekstra udbetalt efter COVID-19

01-07-2020

På grund af COVID-19 får kommunerne ekstraordinært en udbetaling 1. september.

Smitten med corona skal ikke fortrænge kommunernes serviceudgifter eller gøre det svært for kommunerne at foretage investeringer eller føre til en forringet velfærd.

Derfor får kommunerne den 1. september en ekstraordinær udbetaling på i alt 8,9 mia. kr., som er ekstra penge til kommunerne i 2020. Det fremgår af det tilskudsbrev, social- og indenrigsministeren netop har sendt til kommunerne.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal beskytte vores velfærd i en tid med coronakrise. Kommunerne har i år blandt andet haft udgifter til ekstra personale, værnemidler, ekstra rengøring og flere ledige, og det skal ikke betyde ringere ældrepleje, dårligere rammer i daginstitutionerne eller forringet velfærd i øvrigt. Samtidig skal kommunerne stadig have råd til at investere, så vi holder samfundet i gang og skaber arbejdspladser.”

- Astrid Krag

Af den samlede udbetaling dækker 1,4 mia. kr. ekstraudgifter til blandt andet værnemidler og ekstra rengøring i forbindelse med genåbning af de kommunale institutioner. Hertil udbetales særtilskud til kommunerne for i alt 160 mio. kr. Særtilskuddene skal blandt andet gå til, at kommunerne kan arrangere dagsture og udendørs aktiviteter samt gøre det muligt at modtage besøg af pårørende på botilbud og plejehjem.

COVID-19 har ført til en stigning i ledigheden i landets kommuner.

Derfor udbetales også 1,9 mia. kr. til blandt andet overførselsudgifter til flere ledige. Desuden udbetales ekstra 5,5 mia. kr. i beskæftigelsestilskud, som dækker udgifter til flere forsikrede ledige.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt at drøfte evt. yderligere håndtering af kommunernes COVID-19-udgifter i 2020 i slutningen af året.

Yderligere oplysninger

Social- og indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, tlf. 25 23 92 66