Nu bliver det lettere for forældre at få COVID-19 test til deres børn

02-07-2020

Fra i dag er det muligt for børn og unge i alderen 12-17 år at blive testet for COVID-19 i Testcenter Danmark efter samme model som for voksne. Det betyder, at man som forælder kan booke tid til test for sit barn over 12 år digitalt på coronaprover.dk, ligesom børn og unge over 15 år med Nem-ID selv kan booke en tid.

Med det stående tilbud om test har det siden midten af maj været muligt for borgere over 18 år med bopæl i Danmark at bestille tid til COVID-19 tests i de hvide testtelte i Testcenter Danmark. Men for børn har det i alle tilfælde krævet en henvisning fra egen læge, og test skete kun i regi af sygehusenes testcentre. Men nu udvides mulighederne for test i Testcenter Danmark, så fx en hel familie med børn over 12 år let og hurtigt kan booke tid til alle på coronaprover.dk og blive testet i ét testcenter på én gang. Sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke siger: 

Vores strategi til at kontrollere COVID-19 epidemien hviler på test, opsporing og isolation. Og det er afgørende for bred testning i samfundet, at vi har en let adgang til at blive testet. At børn og unge over 12 år nu også får mulighed for at blive testet i samfundssporet er derfor en vigtig udvidelse i vores testindsats, ligesom forældres mulighed for digital booking nu gør det mere enkelt fx at få testet hele familien

Det følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at børn under 12 år fortsat testes i sygehusenes testcentre. Her er der faciliteter og personale, der er særligt uddannet til at tage sig af børn, hvor det at blive testet for COVID-19 kan være en voldsom oplevelse. Har man børn under 12 år og ønsker test, skal man derfor fortsat henvende sig til egen læge for at aftale en test. Selve tidsbestillingen til test kan dog i alle tilfælde også til børn under 12 år ske via coronaprover.dk.

I tilfælde af et positivt prøvesvar bliver man kontaktet telefonisk af Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer og af egen læge, som giver behandlingsfaglig opfølgning. Ligesom børn eller deres forælder omvendt selv har mulighed for at ringe til lægen for at få svar. Voksne og børn over 15 år med Nem-ID har også mulighed for at se deres prøvesvar digitalt på sundhed.dk og i appen MinSundhed.

En digital visning af COVID-19 prøvesvar er på vej til forældre

Der er i dag kun lovligt at vise meget få af børns sundhedsoplysninger digitalt for forældre bl.a. om medicin og vaccination. Men Sundheds- og Ældreministeriet giver nu med en ændring i bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) mulighed for, at prøvesvaret fra COVID-19 test vedrørende børn gøres tilgængeligt for barnets forældremyndighedsindehaver digitalt, herunder via sundhed.dk.

Ændringen træder i kraft den 10. juli 2020, og der arbejdes på at udvikle en visning på Sundhed.dk, som forventes at være klar til september 2020.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233