Udligningssystemet omfordeler 19,9 milliarder kroner fra velstillede til trængte kommuner

01-07-2020

Kommuner og regioner har fået besked om blandt andet tilskud og udligning for næste år. Her omfordeler det nye system for 19,9 mia. kr.

Kommuner og regioner kan nu se, hvordan tilskud og udligning ser ud næste år, hvor der er kommet et nyt udligningssystem. Dermed kan de begynde at lægge budgetterne for 2021.

I den generelle udligning bliver der omfordelt for 19,9 mia. kr.

Dertil kommer en række tilskud i tilknytning til udligningssystemet. I 2021 bliver der tilført ekstra statslig finansiering for op mod 6,5 mia. kr.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Danmark er for lille til store forskelle, og derfor er jeg glad for, at vi nu omfordeler mere end før. Det giver bedre råd til velfærd i især yderkommuner og trængte kommuner i hovedstadsområdet, mens de mest velstillede bidrager mere. Efter den brede udligningsaftale har vi skabt et mere retfærdigt og robust system, så kommunerne har ro om deres økonomi i de kommende år.”

- Astrid Krag

Kommuner vil i august kunne søge om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner. Rammen er med det nye udligningssystem forhøjet permanent, så den i 2021 er på 355,3 mio. kr.

Regionerne har fået besked om fordelingen af bloktilskud på knap 124 mia. kr. til at finansiere sundhedsvæsenet og 2,7 mia. kr. til at finansiere regionale udviklingsopgaver.

De centrale punkter i udmeldingen til kommunerne er:

  • Det samlede statslige bloktilskud til kommunerne udgør i alt 92,2 mia. kr. for 2021. Ca. 0,8 mia. kr. af tilskuddet finansierer andre tilskudsordninger, og resten fordeles mellem landets kommuner efter indbyggertal.
  • Med udligningsreformen er den generelle udligning omlagt til ensartede regler for alle landets kommuner. I 2021 omfordeler den generelle udligning 19,9 mia. kr. mellem landets kommuner.
  • Der er nu tre supplerende udligningsordninger. Det er dels selskabsskatteudligning og dels udligning vedrørende indvandrere og udlændinge. Med reformen er der også indført en udligning af indtægterne fra dækningsafgift på offentlige ejendomme.  
  • Der er desuden indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 1,5 mia. kr. Samtidig er hovedstadspuljen efter udligningslovens § 19 omlagt og udvidet til et tilskud på 0,6 mia. kr. til udsatte hovedstadskommuner.
  • Med reformen er også indført to nye særtilskud. I 2021 ydes tilskud til grænsenære kommuner for 101,5 mio. kr. og til kommuner med høj kriminalitet i visse boligområder for 91,4 mio. kr. Desuden er ansøgningspuljen for særtilskud til vanskeligt stillede kommuner nu permanent forhøjet, så den i 2021 udgør 355,3 mio. kr. 
  • Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår efter udligningslovens § 17 for samlet 323,2 mio. kr. er videreført med reformen.
  • Kommunerne får helt særligt udbetalt 8,7 mia. kr. til september for at kompensere for udgifter som følge af COVID-19.
  • Der er samtidig udmeldt frister og vilkår for ansøgning om særtilskud, skat og lån.

Note: Som følge af korrektion af tilskudsudmeldingen for kommunerne den 2. juli 2020 er omfordelingen i udligningssystemet rettet fra 19,5 mia. kr. til 19,9 mia. kr. Det er den korrigerede udmelding og tilhørende tekster, der ligger her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, tlf. 25 23 92 66