Ny organisering af Nordic Cochrane Centre og Copenhagen Trial Unit

24-06-2020

Sundheds- og ældreministeren har efter dialog med Folketingets partier besluttet, at Nordic Cochrane Centre tilknyttes Syddansk Universitet, og at Copenhagen Trial Unit overgår til Region Hovedstaden.

De to forskningscentre Nordic Cochrane Centre og Copenhagen Trial Unit får fra 1. januar 2021 nye organisatoriske ophæng på henholdsvis Syddansk Universitet og i Region Hovedstaden. Baggrunden for reorganiseringen er en evaluering, der i 2019 blev udført af et internationalt og uafhængigt ekspertpanel bistået af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Evalueringen konkluderede, at de to centre overordnet lever op til deres respektive formål på finansloven. Men samtidig pegede den på udfordringer i deres nuværende organiseringer. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor afsøgt forskellige muligheder for ny organisering af de to centre. Efter dialog med de involverede parter og Folketingets partier har sundheds- og ældreministeren nu lagt sig fast på de to fremtidige placeringer. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det er vigtigt, at vi i Danmark fortsat har uafhængige forskningsinstitutioner, der kan levere kritisk sundhedsforskning af høj international kvalitet. Derfor har vi arbejdet på at finde nogle holdbare løsninger, der kan understøtte udviklingen af bæredygtige organisationer. De nye placeringer betyder, at centrene kan få den administrative støtte de har brug for samtidig med, at de bevarer den uafhængighed, som karakteriserer de to centre.

I forhold til beslutningen om at placere Nordic Cochrane Centre på Syddansk Universitet er der lagt vægt på, at SDU kan tilbyde et tværfagligt og kliniknært i samarbejde med Odense Universitetshospital og skabe et nationalt fokus på tværs af landet. I forhold til placeringen af Copenhagen Trial Unit, så er det Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at Region Hovedstaden kan tilbyde et bæredygtigt set-up for det fremtidige Copenhagen Trial Unit, hvor centerets formål og virke vil kunne fortsætte.

Der ændres ikke på bevillingernes størrelse på Finansloven til henholdsvis Copenhagen Trial Unit og Nordic Cochrane Centre. Med Finansloven for 2020 blev der afsat 18,2 mio. kr. til finansiering af Nordic Cochrane Centre og Copenhagen Trial Unit.

Den nye organisering effektueres med et teknisk ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2021, således at de nye organiseringer kan få virkning fra 1. januar 2021.

Læs "Evalueringen af Nordic Cochrane Center og Copenhagen Trial Unit"

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet