Vilkårene for byråds- og regionsrådsmøder nærmer sig det normale efter COVID-19

24-06-2020

Hvis borgerne på grund af smitterisiko ikke kan få adgang, skal der transmitteres eller offentliggøres optagelse fra mødet. Mulighed for nødstyre afskaffes.

I marts udstedte social- og indenrigsminister Astrid Krag en bekendtgørelse, som skulle sikre, at kommuner og regioner kunne ledes på en måde, hvor også regeringens og myndighedernes nyeste tiltag og anbefalinger til at forebygge eller inddæmme smitte med coronavirus blev overholdt. Siden har situationen ændret sig, og Danmark er gradvist blevet lukket op igen.

Derfor har ministeren udstedt en ny bekendtgørelse med regler for arbejdet i byråd og regionsråd, der ligger tættere på det normale.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal både værne mod smitte og beskytte lokaldemokratiet. Da smitten nu fylder mindre i vores samfund, tilpasser vi også rammerne om arbejdet i byråd og regionsråd til den nuværende situation. Her er der fortsat regler og retningslinjer, der skal overholdes for at sikre forebyggelse og inddæmning af smitte og beskytte lokalpolitikere, der eksempelvis er i risikogruppe, samt tager højde for forskellige fysiske rammer.”

- Astrid Krag

Med den nye bekendtgørelse kan byråds- og regionsrådsmøder stadig afholdes, uden at offentligheden får adgang. De kan også foregå over video eller telefon. Men nu kræver det altid, at der enten transmitteres fra mødet, eller at en lyd- eller videooptagelse af det offentliggøres hurtigt efter, at det er slut.

Hvis et byråds- eller regionsrådsmøde skal foregå over telefon eller video, skal det besluttes i enighed. Borgmesteren eller regionsrådsformanden kan dog tillade, at et eller flere medlemmer deltager via video- eller telefonforbindelse.

Muligheden for at indføre et nødstyre, hvor økonomiudvalget/forretningsudvalget overtager ledelsen af kommunen eller regionen, afskaffes.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)