Danske Regioner og regeringen klar med en National Plan for at genindføre patientrettigheder

29-05-2020

Danske Regioner og regeringen har aftalt en National Plan for at genindføre de patientrettigheder, som midlertidig er sat ud af kraft på grund af COVID-19. Patientrettighederne skal – hvis epidemien forsat er under kontrol – være genindført den 1. januar 2021. I psykiatrien vil det allerede ske den 1. september i år.

Sundhedsvæsenet har under COVID-19 omstillet sig lynhurtigt til en ny hverdag: Særlige intensivafdelinger og nyt udstyr er taget i brug, ligesom medarbejderne effektivt har løftet opgaven i flok. Men indsatsen mod COVID-19 gjorde det også nødvendigt at suspendere de patientrettigheder, som ellers normalt er gældende i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner og regeringen er nu blevet enige om en National Plan for at genindføre de rettigheder, som er med til at sikre patienter hurtig udredning og behandling.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, siger:

Sundhedsvæsenet har haft fuld fokus på den omstilling, der skulle sikre pladser og kapacitet til coronapatienter. Samtidig har akutte patienter og patienter med alvorlig hjertesygdom og kræft under hele Corona-krisen fået behandling som vanligt. Men en række andre patienter har fået udskudt deres operation eller behandling. Vi er derfor glade for aftalen om en plan for at genindføre patientrettighederne – først i psykiatrien og fra 1. januar i hele sundhedsvæsenet. Det skaber ro og vished for både os og patienterne, og så giver det os mulighed for at planlægge indsatsen i regionerne og på de enkelte afdelinger. Alle regioner er i fuld gang med at genindkalde de patienter, som har fået udskudt en operation eller behandling.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Sundhedsvæsenet har stået i en ekstraordinær situation i de seneste måneder under coronaepidemien. I den situation har det også været nødvendigt at give regionerne mulighed for at sætte udrednings- og behandlingsretten midlertidigt ud af kraft, så de kan prioritere patienter med akutte og livstruende sygdomme, for eksempel patienter med COVID-19. Vi står heldigvis et bedre sted nu, og vi kan begynde at bevæge os hen mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet, så patienterne, der har måttet vente, snart kan komme til. Derfor er det også vigtigt, at vi nu har en National Plan for, hvordan vi kan få genindført patienternes rettigheder, som er et helt centralt element i sundhedsvæsenet.

National Plan for at genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og behandling

Det er aftalt, at forudsætningen er, at COVID-19 epidemien forbliver under kontrol. Helt præcist betyder det, at antallet af patienter indlagt på intensiv med coronavirus ikke må overstige 50 patienter på landsplan.

Her er hovedpunkterne for den Nationale Plan:

1. juli 2020: Oplysningspligten træder i kraft igen. Oplysningspligten betyder, at hospitalerne senest otte hverdage efter at have modtaget en patienthenvisning eller udredt en patient, skal fortælle patienten hvilke muligheder for behandling, der er.

1. september 2020: Udrednings- og behandlingsretten genindføres i psykiatrien. I psykiatrien har meget behandling været omlagt til telefon og videobehandling under COVID-19. Derfor kan patientrettighederne indføres hurtigere her.

1. januar 2021: Udrednings- og behandlingsretten genindføres i det øvrige sygehusvæsen.

Udredningsretten betyder, at patienten skal have et tilbud om udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt, og at patienten ellers får ret til udredning på et privathospital. Ret til udvidet frit sygehusvalg – eller behandlingsret – betyder, at patienten får ret til at vælge et privat hospital, hvis det det offentlige sygehus ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage.

Til sammenligning blev patienternes ret til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med sygeplejekonflikten i foråret 2008 suspenderet frem til 1. juli 2009.

Stephanie Lose siger:

Vi må være realistiske og indstille os på, at det kommer til at tage tid, før alle patienter kan få en tid så hurtigt, som de plejer. Vi er ikke ude af epidemien endnu, og vi skal stadig kunne stille med et omfattende beredskab med kort varsel. Hospitalerne og de enkelte specialer har været meget forskelligt ramt af epidemien, ligesom nogle regioner i Danmark har været hårdere belastet med flere indlagte patienter end andre. Derfor må vi også forvente, at der vil være forskel på, hvor hurtigt de enkelte specialer og de enkelte regioner kan komme tilbage til normal drift.

Indtil patientrettighederne genindføres vil det være en sundhedsfaglig vurdering af den enkelte patient, som bestemmer i hvilken rækkefølge, patienterne kommer til. Det sker med afsæt i Sundhedsstyrelses faglige plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet.

Læs "Aftale om national plan for genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling"