Direktør for Testcenter Danmark er fundet

15-05-2020

Den erfarne Anne-Marie Vangsted overtager ledelsen af det nye Testcenter Danmark og indgår i dén kapacitet i direktionen på Statens Serum Institut. Enhedschef og overlæge Anette Lykke Petri konstitueres som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og Ældreministeriet styrker nu ledelsen af det nye Testcenter Danmark markant. Det sker, når direktør Anne Marie Vangsted, der i dag leder Styrelsen for Patientsikkerhed, vil overtage ledelsen af Testcenter Danmark.

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, siger:

Testcenter Danmark er en helt afgørende krumtap i den brede strategi for COVID19-test i den danske befolkning, som regeringen har besluttet. Det kræver en meget erfaren og processikker hånd, og det har Anne Marie Vangsted. At få hende ved roret efter en meget hurtig opstart af Testcenter Danmark vil sikre den sikre eksekvering, som vi har behov for, når mange tusinder af test skal håndteres – samtidig med, at den nye organisation skal bygges op. Derfor er det også vigtigt og glædeligt, at hun har sagt ja til at overtage opgaven meget hurtigt.

Allerede på mandag 18. maj starter Anne Marie Vangsted i sin nye rolle som direktør for Testcenter Danmark. 

Anne-Marie Vangsted siger:

Det er en ekstremt vigtig og udfordrende opgave, som Testcenter Danmark udfører – og den rolle vil blive stadig vigtigere i den kommende tid, hvor vi genåbner samfundet. Som borgere skal vi have en nem og ukompliceret adgang til at blive testet for COVID-19. Og som samfund er det afgørende, at sundhedsmyndighederne kan følge smittens udvikling, så der kan reageres rettidigt. Det glæder jeg mig til at bidrage til.

I sin kapacitet af leder af Testcenter Danmark vil Anne Marie Vangsted indgå i direktionen på Statens Serum Institut, hvor testcentret har til huse. 

Ole Jensen, konstitueret direktør på SSI, siger:

Vi er på SSI utroligt glade for at få så stærk en profil til at lede Testcenter Danmark. Vi har inden for meget kort tid opbygget en diagnostisk kapacitet til at kunne teste op mod 10.000 borgere om dagen – og Anne-Marie Vangsteds vigtige rolle bliver at sikre den udbredte testning, der er grundlaget for den danske teststrategi.

Anne-Marie Vangsted er uddannet cand.pharm. og har en lang og relevant faglig og ledelsesmæssig karriere i bl.a. Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og senest som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den nuværende enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, overlæge Anette Lykke Petri, bliver konstitueret som direktør for styrelsen.

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets presse- og kommunikationschef Christian Lehmann på tlf. 2680 4026