Ny bekendtgørelse åbner op for visse aktiviteter på socialområdet

01-05-2020

Det bliver nu muligt at genoptage en række aktiviteter på socialområdet. Blandt andet kan kommunerne i sager om udsatte børn og unge igen tage på besøg og afholde fysiske samtaler og møder.

En ny bekendtgørelse betyder, at en række funktioner på socialområdet kan normaliseres i et vist omfang. Blandt andet kan kommunerne ikke længere midlertidigt suspendere anbragte børns samvær med forældre og netværk på grund af indsatsen mod COVID-19, og Ankestyrelsen kan igen afholde børnemøder med fysisk fremmøde.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag glæder sig over, at den nye bekendtgørelse er medvirkende til, at der kan komme mere normale forhold på socialområdet:

Vi åbner forsigtigt op for socialområdet uden at sætte danskernes store indsats for at begrænse coronasmitten over styr. Det handler om at give de udsatte en mere normal og tryg hverdag. Derfor har kommunerne nu ikke længere samme muligheder for at suspendere anbragte børns samvær med deres forældre, og Ankestyrelsen kan igen holde børnemøder med fysisk fremmøde. Bekendtgørelsen kommer samtidig med, at Familieretshuset igen skal række ud til børn i komplekse skilsmissesager, og socialtilsynene genoptager fysiske tilsynsbesøg, så vi sikrer kvaliteten på de sociale tilbud. Vi er langt fra en normal situation, men med tiltagene afbøder vi nogle af de værste konsekvenser af coronakrisen for udsatte grupper.”

- Astrid Krag

Bekendtgørelsen er en del af udmøntningen af en politisk aftale indgået den 25. april, hvor et enigt Folketing afsatte 215 mio. kroner til en række indsatser for udsatte mennesker. Samtidig betyder aftalen, at flere aktiviteter, som har været neddroslet eller suspenderet, bliver genoptaget.

Den opdaterede COVID-19-bekendtgørelse på socialområdet træder i kraft fredag den 1. maj 2020 og er opdateret på følgende punkter:

  • Kommunalbestyrelsen kan ikke længere midlertidigt suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk som følge af indsatsen mod COVID-19.
  • Muligheden for at fravige sagsbehandlingsregler efter § 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen kan ikke længere anvendes i forhold til situationer, hvor sagsskridt i kommunernes sager om børn og unge almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde, for eksempel i form af besøg, samtale, møde eller personrettet tilsyn.
  • Ankestyrelsen vil skulle gennemføre børnemøder, så forældre og børn over 12 år samt deres advokater igen får mulighed for at fremføre deres synspunkter ved personligt fremmøde.

Ny bekendtgørelse på socialområdet

Orienteringsskrivelse om ny bekendtgørelse

Orienteringsskrivelse om anbragte børns samvær

Læs mere om politisk aftale fra den 25. april om indsatser for udsatte grupper

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

Specialkonsulent, Brian Gresell Nørgaard, tlf.: 41 85 13 40