Økonomiaftale med KL dækker coronaregning og kan sparke gang i væksten

29-05-2020

Regeringen holder hånden under velfærden i kommunerne ved at dække de ekstra omkostninger i år som følge af coronaepidemien og løfter kommunernes serviceramme i 2021. Næste år hæves anlægsloftet ekstraordinært til 21,6 mia. kr., så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.

Regeringen og KL er blevet enige om kommunernes økonomi for 2021. Tidligere på foråret aftalte regeringen og KL at ophæve anlægsloftet for 2020 på grund af coronaepidemien, og nu bygger regeringen og KL videre på den aftale ved ekstraordinært at hæve anlægsloftet i 2021 til 21,6 mia. kr., så kommunerne fx kan renovere skoler, plejehjem, veje og gennemføre energirenoveringer. Det skal være med til at få gang i økonomien igen. Som en del af det samlede anlægsløft gives et tilskud på 1,0 mia. kr. til grønne investeringer.

Parterne har også aftalt, at kommunernes udgifter til coronaepidemien i år ikke skal betyde mindre velfærd til danskerne. Derfor får kommunerne dækket de nuværende udgifter til håndtering af COVID-19 i år på 2,6 mia. kr., som er brugt på bl.a. værnemidler og ekstra rengøring på skoler og i daginstitutioner. Senere på året vil regeringen og KL gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19-udgifter i 2020.

Næste år bliver den kommunale serviceramme løftet med 1,5 mia. kr., så kommunerne i alt kan bruge 267,2 mia. kr. på serviceudgifter. Det kommer oven i en historisk stor prioritering af kommunal velfærd i finanslovsaftalen for 2020, hvor der er afsat penge til et markant løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.

Regeringen og KL er også enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1,0 mia. kr. i 2025. Dertil er der aftalt, at kommunerne inden for de eksisterende rammer kan frigive 250 mio. kr. i 2021 i form af en velfærdsprioritering.

Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,3 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Samlet prioritering af velfærden for i alt 2,3 mia. kr. i 2021.
  • Prioriteringen består af et løft af den kommunale serviceramme på 1,5 mia. kr., reduceret forbrug af eksterne konsulenter på 0,5 mia. kr. samt en velfærdsprioritering på 0,25 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsniveau i 2021 løftes til 21,6 mia. kr. Det sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og giver mulighed for at understøtte beskæftigelsen.
  • Kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Regeringen og KL er enige om, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)