Regeringen giver en økonomisk håndsrækning til en række vanskeligt stillede kommuner

14-05-2020

En række vanskeligt stillede kommuner har fået adgang til lån, der skal styrke kommunens likviditet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet 17 kommuner grønt lys til at kunne optage lån for i alt 500 mio. kr. Lånemuligheden er et resultat af aftalen mellem regeringen og KL fra 26. marts 2020 om tiltag, som skal afbøde konsekvenserne af COVID-19.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Kommunernes økonomi er naturligvis præget af situationen i lyset af COVID-19. Krisen har medført merudgifter, der har ført til et uforudset træk på likviditeten. Derfor er jeg også glad for, at den aftalte lånepulje på 500 mio. kr. nu kommer ud at gøre gavn og kan bidrage til at holde hånden under likviditeten i en vanskelig tid.” 

- Astrid Krag

Landets kommuner må som hovedregel ikke optage lån. Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel. De 17 kommuner er valgt ud fra objektive kriterier som likviditet og indbyggertal. 

Disse kommuner har fået adgang til lån:

Kommune

Tildelt beløb i mio. kr.

Ikast-Brande

71

Hjørring

42

Holstebro

42

Roskilde

42

Syddjurs

42

Vordingborg

42

Svendborg

38

Kolding

34

Helsingør

21

Ærø

20

Lejre

19

Gribskov

17

Rebild

16

Dragør

15

Morsø

13

Odsherred

13

Vesthimmerland

13

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon 41 85 13 60 (modtager ikke sms)