Stikprøveundersøgelse for antistoffer sættes i gang

07-05-2020

I denne uge igangsættes stikprøveundersøgelse for udbredelsen af COVID-19 i den danske befolkning. Et repræsentativt udsnit af befolkningen på 2.600 danskere bliver i dag inviteret til at deltage.

Sundheds- og ældreministeren har bedt Statens Serum Institut om at danne og lede et hurtigarbejdende ekspertudvalg, som skal opstille et samlet design for en befolkningsundersøgelse med henblik på at afdække udbredelsen af COVID-19 i Danmark. Undersøgelsen er en opfølgning på den politiske aftale om Fase 1, og de første dele af undersøgelsen kan sættes i gang i denne uge.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Vi har i Danmark gennemført en omfattende udvidelse af testkapaciteten, og vi har behov for data på, hvor udbredt COVID-19 er og har har været i Danmark Derfor vil den repræsentative undersøgelse, som kan give pålidelige data for dette, l fremadrettet blive en helt central del af beslutningsgrundlaget for de sundhedsfaglige og politiske beslutninger vi i den kommende tid vil træffe som led i epidemibekæmpelsen.

Indledningsvis skal der igangsættes en pilottest. I pilottesten vil der blive testet for antistoffer i 5 ud af de 16 opstillede testtelte. Pilottesten har bl.a. til formål at give en første indikator for, hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet med COVID-19 samt sikre, at setuppet for stikprøverne give valide resultater. De første invitationer til pilottesten går således ud til 2.600 borgere allerede i dag (torsdag) med henblik på test fra mandag den 11. maj.

Der skal både testes for aktuel smitte og for overstået smitte af COVID-19

Når resultaterne af pilottesten foreligger, vil designet af undersøgelsen blive justeret på baggrund af de erfaringer, der er opnået i de indledende faser.

På sigt vil de medvirkende i undersøgelsen blive udtrukket tilfældigt fra hele den danske befolkning på baggrund af CPR-registeret. Borgerne inviteres via e-Boks eller brev. Testene vil så vidt muligt blive foretaget på Testcenter Danmarks faciliteter, hvilket vil sige i de testtelte, der er sat op i 16 byer i Danmark.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Jeg vil gerne opfordre alle, der modtager en invitation, til at deltage i undersøgelsen. Det er vigtigt, at vi får et retvisende billede af, hvordan epidemien har ramt Danmark. På den måde bliver vi klogere på epidemiens udvikling, hvilket er en vigtig forudsætning for, at vi kan genåbne vores samfund på en kontrolleret og tryg måde.

Det er planen, at der i undersøgelsen på sigt både indgår PCR-test, som kan bruges til at fastslå, om en person aktuelt er smittet med COVID-19, og antistoftest, som kan bruges til at fastslå, om en person har været smittet med COVID-19. Gentagne målinger af, hvor stor en del af befolkningen, der aktuelt er smittet med COVID-19, kan populært sagt beskrives som et speedometer for epidemien. Det vil sige, at PCR-test kan bruges til at måle, hvor hurtigt epidemien spreder sig i befolkningen, og om smittehastigheden skifter. Antistoftest kan benyttes som sygdommens kilometertæller. Det vil sige, at den kan måle, hvor stor en andel af befolkningen, der har været smittet indtil nu.

På sigt vil antallet af deltagere i stikprøveundersøgelsen blive fastslagt, så resultaterne med lav statistisk usikkerhed kan estimeres på nationalt og regionalt niveau. Derudover tilstræbes det, at undersøgelsen kan afdække smitten inden for befolkningsgrupper, hvor smitten kan tænkes at variere i forhold til gennemsnittet, herunder aldersgrupper og køn samt socioøkonomisk status og etnicitet forskellig fra dansk.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet