Information om Coronavirus

11-03-2020

Der er konstateret flere tilfælde af Coronavirus i Danmark. Social- og Indenrigsministeriet orienterer på denne side om forhold omkring Coronavirus.

Social- og Indenrigsministeriet er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne for at sikre, at socialt udsatte bliver beskyttet bedst muligt mod coronavirus, og at informationer og retningslinjer er tilgængelige.

Social- og Indenrigsministeriet er løbende i dialog med en række brugerorganisationer på socialområdet og aktører, der driver sociale tilbud, om situationen.

Social- og Indenrigsministeriet anbefaler, at institutioner, interessenter og organisationer holder sig opdateret om de aktuelle myndighedsanbefalinger og udviklinger vedrørende Coronavirus.

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger vedrørende sundhedsfaglige forhold fra de danske myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Man kan ringe med spørgsmål til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33. Der vil desuden komme løbende informationer på Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside

Social- og Indenrigsministeriet anbefaler desuden, at institutioner, interessenter og organisationer holder sig orienteret via Kommunernes Landsforenings hjemmeside, som løbende opdateres med informationer, links og skrivelser til kommunerne.

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Institutioner, interessenter og organisationer på området kan  kontakte Social- og Indenrigsministeriet på sim@sim.dk eller 33 92 93 00 ved spørgsmål, der ikke kan findes svar på hos relevante myndigheder.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)