Minister: Alle udsatte skal have information om coronavirus

14-03-2020

Socialtilsyn, kommuner og regioner skal sikre, at udsatte grupper får information om coronavirus.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har sendt et brev til alle landets socialtilsyn, kommuner og regioner.

I brevet opfordres myndighederne til at sikre, at alle udsatte grupper får information om coronavirus, hvordan de undgår den, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af smitte. Det gælder for eksempel brugere af herberger, bosteder og andre sociale tilbud.

Samlet set har socialtilsyn, kommuner og regioner kontakt til alle sociale tilbud – offentlige såvel som private.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal beskytte udsatte mod coronavirus. Det er ekstremt vigtigt at få information om coronasmitten ud til vores socialt udsatte medborgere. Mange af dem har et dårligt immunforsvar og kroniske sygdomme. Samtidig følger de ofte ikke nyhederne i medierne som andre, og derfor risikerer vi, at informationerne går uden om dem. Jeg har sendt brevet for at sikre, at informationerne når ud til alle udsatte i vores samfund.”

- Astrid Krag

I brevet beder socialministeren de tilsynsførende myndigheder sikre, at alle, der er i kontakt og arbejder med socialt udsatte, hjælper med at informere og selv følger de sundhedsfaglige anbefalinger.

Samtidig beder ministeren myndighederne om at vende tilbage med spørgsmål og problemstillinger fra de sociale tilbud til Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi står i en udfordrende situation, og det er svært at forudse udviklingen og have svar om alle forhold. Derfor er der brug for en tæt dialog, så vi løbende bliver opmærksomme på nye problemstillinger og kan skaffe de nødvendige svar.”

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)