Ni projekter får millioner til corona-forskning

25-03-2020

Ni forskningsprojekter får del i de 50 millioner kroner, som regeringen har afsat til coronarelateret forskning. Projekterne skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19.

De ni forskningsprojekter ser blandt andet på så forskellige emner som at opfinde en alternativ form for respirator, der kan aflaste sundhedssystemet, udvikle en lyn-test, som på 30 minutter kan afgøre om en patient er smittet og undersøge om de antistoffer, som patienter med COVID-19 danner, kan booste immuniteten hos nye patienter.

Alle ni projekter rummer med andre ord store potentialer i kampen mod COVID-19.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Vi har nogle af verdens førende forskere herhjemme, og jeg er imponeret over engagementet i kampen mod coronavirus. Jeg har store forhåbninger om, at forskerne kan nå frem til resultater, der kan gavne behandlingen af patienter og bidrage til, at vi udnytter kapaciteten i sundhedsvæsenet på den bedst mulige måde.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har modtaget 31 ansøgninger fra forskningsprojekter, hvoraf de ni altså nu modtager støtte.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Jeg håber, at projekterne hurtigt kan give os værdifulde forskningsresultater, som kan hjælpe os med at håndtere nogle af de udfordringer, vi står overfor med COVID-19. Epidemien kan sætte sundhedsvæsenet, medarbejderne og os alle i en ekstraordinær svær situation, så vi skal handle nu. Projekterne har store potentialer til eksempelvis at fremme en bedre behandling af patienterne og styrke sundhedsvæsenets evne til at håndtere det pres, som epidemien medfører på hospitalerne. Jeg ser frem til at følge forskernes arbejde.

Det har været afgørende for regeringen at kunne handle hurtigt. Derfor er der i vurderingen af projekterne lagt vægt på, at det er forskningsprojekter om COVID-19, som kan blive sat i gang med det samme. Dermed kan potentielt værdifulde forskningsresultater komme borgere, sundhedsvæsen og hele samfundet til gavn hurtigst muligt

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Jeg er meget tilfreds med, at det er gået så hurtigt med at identificere, screene og bedømme de mange forskningsprojekter. Og jeg er imponeret over iderigdommen. Faktisk er der endnu flere projekter, som har så stort et potentiale, at de er værd at støtte. Derfor vil jeg gerne se på, om vi kan afsætte endnu flere penge til coronarelateret forskning.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, har besluttet at støtte de ni perspektivrige forskningsprojekter, som får tildelt mellem 970.000 kroner og 13 millioner kroner til coronarelateret forskning.

Sundhedsvidenskabelige miljøer på de danske universiteter og Statens Serum Institut har inden da hjulpet med at identificere relevante projekter, og derefter er ansøgninger fra de mest oplagte projekter blevet indsendt.

I processen med at udvælge projekterne har Uddannelses- og Forskningsministeriet rådført sig med sundhedsmyndighederne under Sundheds – og Ældreministeriet for at få en sundhedsfaglig vurdering af de indsendte ansøgningers potentiale for at finde ny forskningsbaseret viden og løsninger på området.

Det er forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, DTU og Statens Serum Institut, der modtager støtte.

Her ses en liste over bevillingsmodtagerne (pdf)

For yderligere oplysninger, kontakt:

Vedrørende de ni projekter:
Chefkonsulent i Styrelsen for Forskning og Uddannelse,
Jens Haisler, 72 31 82 48, jha@ufm.dk

For uddannelses- og forskningsministeren:
Ministeriets pressetelefon: 72 31 81 81

For sundheds- og ældreministeren:
Ministeriets pressetelefon: 21 32 47 27

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Rikke Skaarup Schjødt
TitelPressechef