Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

31-03-2020

Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale. Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom som f.eks. alvorlig pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse. Det vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark, ligesom det vil forbedre sundheden for den enkelte udsatte patient under epidemien.

Den nye vaccinationspakke indeholder:

  • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.
  • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper.
  • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.

En informationskampagne skal dertil sikre en så stor en tilslutning som muligt. Målet er at nå 75% tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination, som WHO anbefaler for influenzavaccination til ældre på 65 år og derover. Det er et ambitiøst mål, som svarer til ca. 50% forøgelse i forhold til den nuværende deltagelse i influenzavaccinationerne.

Sengepladser til COVID-19 patienter

Vaccinationspakken indgår i arbejdet med at udbygge kapaciteten og aflaste sundhedsvæsenet, så det kan håndtere det øgede behov for behandling af patienter med COVID-19.

Sundhedspersonale med patientkontakt skal tilbydes influenzavaccination. Samtidig er det ambitionen, at øge udbredelsen af influenzavaccination blandt borgere over 65 år og særlige risikogrupper. Målet er at øge tilslutningen med ca. 350.000 flere af de borgerne.

De første vacciner vil blive leveret i løbet af april og skal tildeles de mest sårbare grupper. Efter Sundhedsstyrelsens anbefaling skal de første vacciner tilbydes til beboere på plejehjem og til ældre fyldt 65 år med en kronisk lidelse som f.eks. kronisk lungesygdom samt til personer under 65 år, som er i særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Til efteråret vil alle ældre over 65 år samt særlige risikogrupper også blive tilbudt vaccination mod pneumokokker.

Vaccinationerne vil bl.a. kunne fås hos egen læge. Sundheds-og ældreministeren opfordrer samtidig kommunerne til i endnu højere grad at gøre en indsats for, at beboere på plejehjem og lign. kan blive vaccineret, hvor de bor, da de er i risikogruppe og kan have svært ved at komme til en klinik.

Kontaktinfo til sundhedsordførere:

Sundheds- og Ældreministeriets pressevagt,
mail: pressevagt@sum.dk,  tlf.: 21 32 47 27

Rasmus Horn Langhoff (S),
mail: rasmus.langhoff@ft.dk, tlf.: 61 62 51 91 

Martin Geertsen (V),
mail: martin.geertsen@ft.dk,  tlf.: 20 10 42 42

Stinus Lindgreen (RV),
mail: stinus.lindgreen@ft.dk,  tlf.: 61 62 33 37

Liselott Blixt (DF),
mail: Liselott.blixt@ft.dk , tlf.: 61 62 46 26

Kirsten Normann Andersen (SF),
mail: kirsten.normann.andersen@ft.dk,  tlf.: 61 62 30 40

Peder Hvelplund (EL),
mail: peder.hvelplund@ft.dk,  tlf.: 61 62 32 31

Per Larsen (KF),
mail: per.larsen@ft.dk, tlf.: 61 62 32 26

Lars Boje Mathiesen (NB),
mail: lars.mathiesen@ft.dk, tlf.: 61 62 50 53

Henrik Dahl (LA),
mail: Henrik.dahl@ft.dk, tlf.: 61 62 45 73

Torsten Gejl (ALT),
mail: torsten.gejl@ft.dk, tlf.: 61 62 46 51

Susanne Zimmer,
mail: susanne.zimmer@ft.dk, tlf.: 61 62 56 72

Simon Emil Ammitzbøll,
mail: simon.ammitzboell-bille@ft.dk, tlf.: 33 37 49 03