Regeringens holdning til FN's komitéudtalelser

30-03-2020

Regeringen offentliggør sin holdning til FN's Handicapkomités og FN's Børnekomités udtalelser vedrørende Danmark og andre lande.

Som forudsat ved Danmarks tiltrædelse til den valgfrie protokol af 13. december 2006 til FN's Handicapkonvention og den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's Børnekonvention offentliggøres regeringens holdning til FN's Handicapkomites og FN's Børnekomites udtalelser vedrørende Danmark og andre lande.

Gå til komitéernes udtalelser med regeringens holdning til disse