Socialfaglig hotline om corona er flittigt brugt

30-03-2020

Mere end 110 om dagen har ringet til ny socialfaglig hotline i Socialstyrelsen om coronavirus.

Den 18. marts åbnede en ny hotline under Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hotlinen har fra åbningen og frem til fredag den 27. marts kl. 13 fået 889 opkald.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi står i en svær situation, som vil kunne mærkes hos socialt udsatte. Vi kan ikke forudse alt, men må løbende finde svar på de problemstillinger, der opstår. Derfor er det rigtig godt, at den nye hotline bliver brugt med over 110 henvendelser om dagen i gennemsnit. Hotlinen har blandt andet hjulpet medarbejdere på området, der med god grund har mange spørgsmål i disse dage til, hvordan de udfører deres pædagogiske arbejde og beskytter sig selv og andre mod smitte samtidig. På grund af Socialstyrelsens gode overblik over sektoren har hotlinen også kunnet hjælpe med at sende folk det rigtige sted hen, til for eksempel Social- og Indenrigsministeriets departement, Styrelsen for Patientsikkerhed eller andre hotlines, så de kan få svar på deres spørgsmål.”

- Astrid Krag

Opkaldene har fordelt sig således:

 • 459 opkald til telefonvagterne på voksenområdet
 • 260 opkald til telefonvagterne på børne-, unge- og specialundervisningsområdet
 • 170 opkald til Socialstyrelsens omstilling

Opkaldene er gået til omstillingen, når der er for mange i køen. Her er folk enten blevet hjulpet administrativt eller ringet op af en faglig medarbejder på senere tidspunkt.

Henvendelserne kommer fra borgere/pårørende, ledere på myndighedsniveau, medarbejdere på sociale tilbud m.m. De omhandler følgende (nævnt i vilkårlig rækkefølge):

 • Borgere, der ikke forstår eller accepterer retningslinjerne for corona-smitte
 • Sundhedsfaglige problemstillinger såsom mangel på værnemidler på opholdssteder m.m. og muligheder for tests
 • Generelle spørgsmål til retningslinjerne (fx fortolkning af karantæne)
 • Juridiske spørgsmål til nødbekendtgørelsen, herunder muligheden for, at kommunale myndigheder og tilbud kan fravige visse bestemmelser i serviceloven.
 • Smittefare på anbringelsessteder/bosteder/opholdssteder/plejehjem m.m.
 • Samvær mellem anbragte børn og biologisk familie
 • Hjælp til tolkning af retningslinjer på fx bosteder og forsorgshjem
 • Arbejdsforhold, herunder tabt arbejdsfortjeneste og rettigheder i forbindelse med smittefare på arbejdspladsen
 • Ledelsesmæssige problemstillinger, herunder blandt andet mangel på medarbejdere samt beskyttelse og opkvalificering af medarbejdere

Ved siden af Socialstyrelsens hotline har Social- og Indenrigsministeriets departement åbnet fire telefonlinjer direkte ind, der svarer bredt inden for emnerne ”udsatte voksne”, ”udsatte børn” og ”børn og voksne med handicap” samt generel juridisk rådgivning om kommunernes forpligtelser under COVID-19. Disse linjer har håndteret over 100 opkald, primært rådgivning af kommuner og organisationer, men der er også modtaget opkald fra tilbud og borgere.

Styrelsen for Patientsikkerhed driver en hotline for personale på sundheds-, ældre- og socialområdet, der rådgiver om forholdsregler i tilfælde af, at der er påvist coronasmitte hos en borger eller patient. 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

HOTLINE

Har du socialfaglige spørgsmål om corona?

Ring 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Find numre på flere coronahotlines